Onderzoek: kans op overlijden in ziekenhuis half zo groot als in eerste golf

De kans dat je overlijdt als je met corona in het ziekenhuis komt, is in de tweede golf gehalveerd. Dat constateren onderzoekers die bijna duizend patiënten in acht Nederlandse ziekenhuizen volgden.

De sterfte ten opzichte van de eerste golf nam met 47 procent af. Menno Huisman, hoogleraar interne geneeskunde LUMC, noemt het "hoopgevend nieuws". Hij leidde samen met internist Erik Klok en hoogleraar klinische epidemiologie Suzanne Cannegieter het onderzoek.

Ontstekingsremmer

Zij achten het mogelijk dat betere behandelmethoden de sterftekans flink naar beneden hebben gebracht. "We denken dat het toedienen van ontstekingsremmer dexamethason mogelijk een gunstig effect teweeggebracht heeft op de overleving", zegt Huisman.

In het onderzoek werden 947 coronapatiënten gevolgd van 1 september tot 30 november, zowel op intensive care- als verpleegafdelingen. De gevolgen van hun covid-19-infectie werden vergeleken met die van een groep van 579 patiënten uit de eerste golf.

De twee groepen waren qua karakteristieken vergelijkbaar, zeggen de onderzoekers. Van de 947 patiënten moesten er 358 worden opgenomen op de intensive care, 144 overleden er. Het sterftepercentage was dus 15 procent, bijna een halvering ten opzichte van de eerste groep.

Huisman: "Deze daling van de sterfte was voor ons een grote verrassing. We waren in opzet van het onderzoek gericht op het nagaan van de trombose-complicaties. Terwijl deze onverminderd vaak voorkwamen, kwam bij analyse de halvering van de sterfte naar voren."

Maar de hoogleraar waarschuwt ook. "We moeten oppassen met de interpretatie van deze bevinding, omdat we niet van elke patiënt, die later in het onderzoek werd ingesloten, of werd overgeplaatst de volledige follow-up-gegevens hebben verzameld."

Het onderzoek van Huisman en zijn collega's was opgezet om meer te weten te komen over trombose, oftewel stolsels in de aders of slagaders. De sterftepercentages zijn daarom een 'bijvangst'.

De onderzoekers ontdekten in de eerste golf dat heel veel coronapatiënten op de IC trombose kregen. De bloedstolsels kunnen leiden tot een longembolie, hart- of herseninfarct. Na hun ontdekking werden richtlijnen over het voorschrijven van bloedverdunners, die de kans op trombose-complicaties verminderen, wereldwijd aangepast.

Scan

Bij hun nieuwe studie zagen de onderzoekers dat coronapatiënten nog steeds vaak trombose kregen. De bloedstolsels zitten nu vaker in de kleinste longslagaders, wat kan duiden op een wat minder ernstige vorm. Ook worden stolsels nu waarschijnlijk sneller gevonden doordat naar aanleiding van de eerste studie veel vaker CT-scans worden uitgevoerd om te zien of er zich stolsels in het lichaam bevinden.

De onderzoekers benadrukken hoe belangrijk een goede trombosebehandeling is voor coronapatiënten en pleiten voor verder onderzoek naar de beste dosering van bloedverdunners.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl