Aangepast

Scholen mogen ouders niet vragen om homoseksualiteit af te wijzen, vindt Kamer

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de mogelijkheid die scholen hebben om ouders te verplichten afstand te nemen van homoseksualiteit.

Er werd vandaag gedebatteerd over de manier waarop scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht. Daarbij botsen twee grondrechten: er is een verbod op discriminatie, maar er is ook vrijheid van onderwijs en godsdienst.

Kamerleden stelden kritische vragen over reformatorische scholen, die van ouders mogen eisen dat ze een verklaring ondertekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen.

Scholen hebben het recht om om die verklaring te vragen, zei minister Arie Slob in de Tweede Kamer. Dat komt voort uit de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Tegelijkertijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen te zorgen voor een veilig klimaat.

Haaks op burgerschapsopdracht

Volgens een meerderheid van de Kamerleden is het onacceptabel dat scholen ouders vragen om zo'n verklaring te ondertekenen. Het staat volgens de partijen "haaks op de burgerschapsopdracht die scholen hebben".

"Ik verwacht dat Slob zo snel mogelijk een einde maakt aan dit soort verklaringen", zegt SP'er Peter Kwint, die de motie indiende. "Je kunt niet als school én de taak hebben om een veilige omgeving voor leerlingen te creëren én tegelijkertijd een verklaring aan ouders verplichten waarin homoseksualiteit afgewezen wordt. Daarmee maak je het voor leerlingen zowel op school als thuis onveiliger."

"Scholen moeten voor iedere leerling een veilige plek zijn, ongeacht afkomst, religie of geaardheid", vult Rudmer Heerma (VVD) aan. "Dat scholen daar voorwaarden aan stellen kan niet in ons land."

De SP, D66, PvdA, GroenLinks en de VVD willen dat het kabinet met spoed een einde maakt aan de bewuste verklaringen. Nu de VVD de motie steunt is er een Kamermeerderheid (87 zetels) voor het voorstel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl