Aangepast

Vragen in Tweede Kamer over ouderenzorg: 'Waar ben je nu, Hugo de Jonge?'

In de aanloop naar de evaluatie van de coronacrisis leven er bij politieke partijen steeds meer vragen over hoe de situatie in met name verpleeghuizen en de thuiszorg is aangepakt. "Het gebrek aan bescherming van zorgverleners is de schandvlek van de corona-aanpak van deze regering", zegt bijvoorbeeld SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek deze week dat zorgmedewerkers in de coronacrisis in onveilige situaties gebracht zijn door de richtlijnen van het RIVM. De coronarichtlijnen schrijven voor dat het dragen van beschermende kleding in allerlei gevallen "niet nodig" is. Zorgmedewerkers zeggen dat zij daardoor ouderen besmet hebben, die later zijn overleden.

Zorgkoepels uitten kritiek op de richtlijnen en zeggen nu spijt te hebben van het volgen ervan. Maar de richtlijnen zijn nog niet aangepast.

Hoe kon het dat coronarichtlijnen tot onveilige situaties leidden? Bekijk de video:

Kamerlid Fleur Agema van de PVV bekritiseert de minister naar aanleiding van het onderzoek. Op Twitter schrijft ze: "Waar ben je nu, Hugo de Jonge, nu er geen leuk fotomomentje of flitsende persconferentie is?"

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dat het "écht niet kan" dat het ministerie van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid voor de beperkte inzet van beschermingsmiddelen bij verpleeghuizen legt.

Het ministerie was juist zelf betrokken bij het opstellen van richtlijnen over onder meer het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg, blijkt uit het Nieuwsuur-onderzoek. De voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Jet Bussemaker, bekritiseert de vermenging van ministeriële aansturing met de rol van het RIVM.

SP, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Toekomst zeiden woensdag al te willen dat de Kamer terugkomt van reces om over de klachten te spreken.

Evaluatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de gang van zaken tijdens de coronacrisis onderzoeken, maar dit zal nog geruime tijd duren. Wel komt er dit najaar nog een onafhankelijke evaluatie waarin gekeken wordt welke lessen er getrokken kunnen worden uit de afgelopen periode.

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher, een van de initiatiefnemers, vindt dat de bevindingen uit het Nieuwsuur-onderzoek daarbij moeten worden meegenomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl