NOS Helen Kret

Geen steun voor afspraak met minister: 'We moeten de barricaden op'

De grootste onderwijsbond AOb doet vandaag een hernieuwde stakingsoproep, in weerwil van een convenant dat vrijdagavond met het kabinet werd gesloten. Daarin krijgt het onderwijs er voor de komende twee jaar eenmalig 460 miljoen euro bij.

De bond werd na het ondertekenen van het akkoord met minister van Onderwijs Arie Slob door de achterban teruggefloten. Veel leraren lieten op social media weten dat een eenmalig bedrag geen oplossing is voor de grote problemen op de scholen. De voorzitter van de vakbond, Liesbeth Verheggen, trad vanmorgen na een crisisberaad af.

De barricaden op

Schooldirecteur Dirk Koops van de basisschool voor speciaal onderwijs in Osdorp vindt het allemaal een ongelooflijk raar gedoe. Het aanbod van minister Slob noemt hij waardeloos. "Het is een kansloos akkoord, het lost niks op."

Hij is ook directeur van de Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) die morgen zal overleggen. "Mijn persoonlijke mening is dat we weer met een kluitje in het riet zijn gestuurd. Ik vind dat we nog steeds de barricaden op moeten. Het is een schande dat de bond akkoord is gegaan. Ze hadden moeten zeggen: dit is een beginnetje."

Chaos rondom onderwijsstaking

Hij vreest dat heel werkend Nederland het vertrouwen in de bonden verliest. "De grote onderwijsbonden zitten met een glimlach aan tafel bij de minister alsof ze iets hebben binnengehaald. Het is een zoethoudertje."

Dode mus

"We moeten gewoon in actie komen, we moeten dit probleem blijven agenderen", zegt Koops, die pas tevreden is als er structurele afspraken worden gemaakt. "Aan de loonkloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is niks gedaan. Het geld wordt verdeeld over onbelangrijke zaken."

Bovendien vindt hij de toegezegde 460 miljoen euro een sigaar uit eigen doos. "Voor wie doen we dit? Over een jaar zitten we weer op hetzelfde niveau. Slob doet wat hij altijd doet en de bonden zijn blij met een dode mus. De bonden hebben zelf gezorgd voor een volle bak verzet van hun eigen leden."

Koops is zelf geen lid van de AOb. "Nee. Expres niet. Ik ben te vaak teleurgesteld. Ik ben bondsloos." Vanavond vergaderen de Amsterdamse schoolbesturen over een brandbrief aan de minister.

We volgen voor langere tijd de J.J. Boskesschool. Hoe ziet het lerarentekort er daar in de praktijk uit?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl