Nieuwsuur
ANP

Het percentage politieagenten met een niet-westerse migratieachtergrond neemt af. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers, die Nieuwsuur heeft vergeleken met oude politiegegevens.

Was het aandeel politiemedewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in 2009 nog 6,8 procent, in 2018 is dat teruggelopen naar 6 procent. En dat terwijl het aandeel van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in ons land in dezelfde periode toenam van 11 naar 13 procent.

Tot voor kort kon de politie om privacy-redenen van de medewerkers geen cijfers geven over aantallen agenten met een migratieachtergrond. Maar via een pilotproject van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn die (geanonimiseerde) gegevens er nu toch. Daaruit blijkt dat alle inspanningen om het politiekorps diverser te maken onvoldoende succes hebben. Het percentage van 2018 ligt ruim een half procent onder de data uit het rapport 'Allochtonen naar de top?!' uit 2010.

'Draaideur-effect'

Cultureel antropoloog Sinan Çankaya promoveerde in 2011 op de integratie en van etnische minderheden bij de politie. Hij noemt de daling van het percentage agenten met een migratieachtergrond treurig. "Dit onderwerp staat al sinds de jaren tachtig op de agenda bij de politie. Je ziet nu dat er in deze hele aanpak weinig schot zit. En juist de aanwezigheid van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is van groot belang voor de representativiteit van de politie."

Uit de CBS-publicatie blijkt verder dat een relatief hoog percentage agenten met een migratieachtergrond de politie binnen twee jaar na binnenkomst weer verlaat.

Onderzoeker Çankaya spreekt van een draaideur-effect. "Mensen met een migratieachtergrond komen de organisatie wel binnen, maar verlaten die ook weer snel. Je kunt de organisatie niet zomaar injecteren met een nieuwe aanwas van een aantal diverse mensen. In de bestaande organisatiecultuur moeten de aanwezige politiemensen ook meebewegen en ruimte creëren voor nieuwe opvattingen. Dat gebeurt blijkbaar onvoldoende."

STER reclame