Water

'Hitte is genadeklap voor verschillende diersoorten'

De watertekorten die vorige zomer ontstonden door de droogte zijn nog steeds niet aangevuld. Nu Nederland daar bovenop te maken heeft met tropische temperaturen, loopt een aantal diersoorten het gevaar om uit te sterven.

Zo kan de kleine heivlinder nauwelijks nectar vinden, omdat bloemen niet tot bloei komen op de extreem droge hoge zandgronden van Nederland. Vorige zomer overleefde al een groot aantal van de rupsen het niet door het gebrek aan voeding.

"Vorig jaar hebben we vlinders bijgevoerd door plantenbakken met nectar en water neer te zetten bij een populatie: de nectarkroeg", zegt Ineke Radstaat van de Vlinderstichting. Maar weer een droge zomer kan de genadeklap van deze diersoort betekenen, waarschuwt ze.

Extreem heet

Ook de Vogelbescherming maakt zich zorgen. Doordat vogels kunnen vliegen, is watertekort meestal geen probleem, maar een gebrek aan voedsel brengt sommige soorten wel in gevaar.

Dit geldt in het bijzonder voor vogels met jongen, die niet ver uit de buurt van hun nest willen gaan. "Vogels die zich onder dakpannen of in nestkasten vestigen lopen extra gevaar. Het kan extreem heet worden op die plekken."

"Jonge vogels hebben het extra moeilijk, omdat zij op eigen pootjes moeten leren staan. Daar komen deze problemen dan bij", aldus Kees de Pater van de Vogelbescherming.

Op zoek naar water

Boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten ziet problemen voor de kamsalamander. "Die heeft het heel zwaar. Binnen twee of drie jaar sterft die vermoedelijk uit."

Dat was jaren geleden ook het te verwachten lot van de das. "Maar die heeft het toen gered. Nu verkeert de das opnieuw in de problemen", zegt Vermeer. Het dieet van de das bestaat voor het overgrote deel uit regenwormen. "Deze graven zich nu zo diep in het zand op zoek naar water, dat de das ze niet kan vinden."

Soorten met uitsterven bedreigd door droogte en hitte

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl