Gordijnen dicht of bordelen helemaal weg: Wallen moeten 'fundamenteel' anders

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil een einde aan de huidige vorm van raamprostitutie op en rond de Wallen. Ze legt vier scenario's voor de toekomst van de raamprostitutie voor aan de gemeenteraad, waarvan sluiting van alle bordelen het verst gaat.

Ontwikkelingen in de prostitutiebranche vragen om een nieuw beleid, schrijft de gemeente. Toerisme domineert de binnenstad steeds meer en voor veel bezoekers is de sekswerker "niet meer dan een attractie om naar te kijken". Dit gaat soms gepaard met overlast en een 'respectloze bejegening' van de sekswerkers.

De gemeente probeerde de problemen eerder al aan te pakken met een ambitieus, tien jaar durend project. Maar vorig jaar concludeerde de Amsterdamse Rekenkamer dat dit was mislukt. De gemeente sloot veel raambordelen en coffeeshops, maar er is nog steeds sprake van criminaliteit en mensenhandel.

Minder ramen, meer ramen of een prostitutiehotel

Een nieuw beleid moet alsnog de veiligheid van sekswerkers beter waarborgen, criminaliteit zoals mensenhandel en witwassen voorkomen en overlast door drukte verminderen. De vier scenario's die Halsema voorlegt aan de gemeenteraad lopen ver uiteen.

  • In het eerste scenario gaan de gordijnen van de raambordelen dicht. Sekswerkers zijn dan niet meer vanaf de straat te zien waardoor het gebied voor toeristen minder interessant moet worden en sekswerkers niet meer worden lastiggevallen.
  • Als tweede noemt de burgemeester een scenario waarin een deel van de 330 ramen in de binnenstad wordt gesloten.
  • Het derde scenario is het sluiten van alle bordelen in het Wallengebied. In het tweede en derde scenario worden elders in de stad nieuwe werkplekken voor sekswerkers gecreëerd, mogelijk in een zogenoemd prostitutiehotel. Hier kunnen zzp'ers kamers huren en afspreken met klanten die ze via internet hebben geworven.
  • In het vierde scenario komen er juist méér bordelen bij in de binnenstad. Ook hier kan het gaan om een prostitutiehotel. Als er meer werkplekken zijn, trekt dit mogelijk sekswerkers aan die nu nog zonder vergunning, buiten zicht van de overheid werken. In dat scenario trekt het Wallengebied vermoedelijk wel nog meer toeristen.

Toegang beperken

Voor alle scenario's geldt dat wordt overwogen om de toegang tot de bordelen te beperken, bijvoorbeeld door het afsluiten van stegen of straten met draaihekken.

'Toerisme is het probleem, niet de bordelen'

Foxxy Angel is als belangenbehartiger van sekswerkers kritisch op de scenario's van Halsema. "Met dit soort plannen zorg je ervoor dat sekswerkers verder uit het zicht verdwijnen." Ze ziet de grote groepen dronken toeristen en de volgens haar passieve houding van handhavers als grootste problemen van De Wallen. "Hoe moeten toeristen weten wat de regels zijn als ze er niet op worden aangesproken?"

Wijkraadslid Lennard Roubos sluit zich daarbij aan. Hij heeft door de jaren heen veel plannen voorbij zien komen om de Wallen leefbaar en veilig te houden, maar ook volgens hem schort het vooral aan een ding: handhaving. "Als je maatregelen neemt en je zorgt er niet voor dat er ook voldoende handhaving is, dan houdt het op", aldus Roubos.

De bordelen zijn het probleem niet, legt Roubos uit:

'Buiten proporties gegroeide toerisme is het probleem rond de Wallen'

In september bespreekt de gemeenteraad de scenario's met de burgemeester. In Nieuwsuur licht Halsema de scenario's vanavond verder toe.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl