Lelystad Airport: nu komen hier alleen kleine vliegtuigen, dat moeten Boeings en Airbussen worden

'Een nieuw vliegveld is waanzin'

De opening van vliegveld Lelystad volgend jaar lijkt steeds onzekerder. Klimaatorganisaties vinden een nieuw vliegveld waanzin, en Lelystad Airport splijt ook de kabinetscoalitie. De ChristenUnie wil geen vliegtuigen boven de Veluwe. De VVD wil dat de economie groeit en dus moet het aantal vluchten groeien, uitstel van de opening is slecht voor de economie, vindt de partij.

"De kans is echt heel groot dat de nieuwe luchthaven jaren lang nog niet opengaat", zegt politiek duider Arjan Noorlander.

Vorige maand haalde de Raad van State - de hoogste rechterlijke instantie in het bestuursrecht - een streep door het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat de uitstoot van stikstof moet terugdringen. Het Europese Hof kwam eerder ook al tot die conclusie. Vergunningen mogen alleen maar worden afgegeven als wetenschappelijk vaststaat dat het geen grotere milieuschade oplevert.

Strengere eisen

Kwetsbare natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe en de Oostvaardersplassen, liggen in de buurt van de nieuwe luchthaven in Lelystad. De Raad van State vindt dat er meer moet gebeuren om te voorkomen dat door de neerdalende stikstof plantensoorten en dieren uit de natuurgebieden verdwijnen.

Het kabinet moet nu strengere eisen gaan stellen bij vergunningen voor nieuwe stallen, maar ook voor nieuwe infrastructuur als Lelystad Airport.

De minister zegt vandaag: "Er is een nieuwe hobbel" bijgekomen. "Ik ben er wel bezorgd over." Coalitiepartij VVD wil koste wat het kost de luchthaven openen op 1 april 2020, want Schiphol barst uit zijn voegen. De opening is al drie keer uitgesteld door allerlei onvoorziene obstakels. En nu komt de uitspraak van de Raad van State er bovenop.

Juristen op het ministerie bekijken wat er nu moet gebeuren. Het kabinet moet duidelijk maken dat de stikstof niet onacceptabel toeneemt en dat kan een tijdrovend proces zijn. "Misschien is er nog een list te verzinnen", zegt de minister, die nog niet wil spreken van uitstel. "Ik wil zo lang mogelijk vasthouden aan de datum. Ik probeer alles uit de kast te halen om het te redden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl