Aangepast

Doet jouw pensioenfonds het goed of juist niet? Bekijk het hier

De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen maand verder verslechterd. Gedwongen verlaging van de pensioenen is voor miljoenen werkenden en gepensioneerden bijna niet meer te voorkomen. Nieuwsuur heeft de gegevens verzameld van bijna 150 pensioenfondsen in Nederland. Wil je weten hoe jouw pensioenfonds het over de afgelopen jaren heeft gedaan, ook in verhouding met vergelijkbare fondsen, kijk dan hier:

Uit alle verzamelde gegevens blijkt dat met name de deelnemers van metaalfondsen kortingen boven het hoofd hangen. Deze fondsen, PMT en PME, dringen aan op uitstel van deze verlagingen. Volgens PMT bestuurder Benne van Popta is het onzin om nu te korten terwijl de rendementen goed zijn en er gesproken wordt over een hervorming van het pensioenstelsel. Popta dringt aan op een "tijdelijke oplossing".

PME-Voorzitter Eric Uijen: "We behalen goede rendementen en hebben nu, met ruim vijftig miljard, meer vermogen dan ooit. Dit is niet het moment om zo'n drastische maatregel te nemen met grote gevolgen voor onze deelnemers." Hij roept de sociale partners en het kabinet op om snel een akkoord te sluiten over een nieuw pensioenakkoord.

Het pensioenfonds voor de vleesverwerkende industrie VLEP moest eerder de pensioenen al korten met zeven procent en staat nu op een dekkingsgraad van 93,6, ruim onder het wettelijk minimum van 104,2. Het pensioenfonds voor de verloskundigen staat er met een dekkingsgraad van 86,6 nog slechter voor.

Ook het pensioenfonds voor de werknemers in de zorg gaat gebukt onder de 'laagste rente sinds het ontstaan' van Zorg en Welzijn. "De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest", zegt directeur Peter Borgdorff. "De situatie laat opnieuw zien dat de huidige pensioenafspraken en regelgeving niet meer werken. Een pensioenakkoord is nu dringender nodig dan ooit."

ABP voorzitter Corien Wortmann-Kool: "Door onze huidige financiële positie verwachten we nog steeds dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. En er is een reële kans op pensioenverlaging in 2021."

Hoe erg staan de pensioenfondsen ervoor?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl