De kolencentrale van Nuon van Amsterdam

Terugblik klimaatakkoord: van hete zomer naar harde cijfers

Vandaag hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun doorberekening van het concept-klimaatakkoord gepresenteerd. Daaruit blijkt hoe het akkoord uitpakt voor de Nederlandse broeikasgasemissies en de koopkracht van huishoudens.

In Nieuwsuur debatteren fractievoorzitters Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Thierry Baudet (FVD) vanavond over de uitkomsten. Wat ging er aan vandaag vooraf?

Kantelpunt

"Wat we afgelopen weken hebben gezien, die extreme temperaturen, die zullen steeds vaker voorkomen. Tenminste, dat is de verwachting", zei klimatoloog Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen zomer. De temperaturen van afgelopen jaar braken record na record.

Hitterecords door klimaatverandering? 'Het lijkt steeds waarschijnlijker'

De hoge temperaturen van afgelopen jaar hoeven niet een direct gevolg te zijn van klimaatverandering. Zeker is wel dat de kans op dit soort extremen groeit.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat het klimaat zich richting een kantelpunt begeeft. Er moet snel meer gebeuren om een klimaatramp te voorkomen.

In 2015 zijn in Parijs doelen gesteld om de wereld aan de veilige kant van dit kantelpunt te houden. De opwarming van de aarde moet onder de twee graden blijven, zo is toen afgesproken. Van alle landen wordt verwacht dat ze zelf invulling geven aan het wereldwijde akkoord.

In Nederland hebben (milieu)organisaties en bedrijven verdeeld over vijf klimaattafels gepoogd tot een nationaal klimaatakkoord te komen. Afgelopen december presenteerden ze de uitkomsten van de gesprekken.

De presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord

Dit concept-akkoord hebben de planbureaus de afgelopen maanden doorberekend. Een belangrijk onderdeel van het akkoord is ondergrondse opslag van CO2. Dit is een snelle manier om uitstoot te reduceren, al staan milieuorganisaties niet te springen. De opslag zou risicovol en duur zijn.

Milieuorganisaties zien liever dat er een forse belasting op het uitstoten van CO2 komt. Zij zijn niet de enigen met die mening. Een belasting op CO2 is nodig om te voorkomen dat de aarde nog drie of vier graden warmer wordt, adviseerde een groep economen onlangs. "Mensen moeten worden geconfronteerd met de kosten van het gedrag dat ze vertonen", aldus econoom Daan van Soest.

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

Echter, een CO2-heffing voor de industrie schittert door afwezigheid in het ontwerp-klimaatakkoord. De klimaattafel voor industrie heeft een CO2-heffing zelfs nooit serieus besproken, bleek onlangs uit gesprekken die Nieuwsuur voerde met betrokkenen.

Het is maar zeer de vraag of na de harde cijfers van vandaag de felle politieke discussies over de klimaatplannen verstommen. Aannemelijker lijkt het dat politici de cijfers in hun voordeel uitleggen en de discussie, zeker tot de Provinciale Statenverkiezingen, op de spits drijven. Vanavond in Nieuwsuur nemen we daar alvast een voorschot op. Om 22.00 uur op NPO2.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl