Nieuwsuur
Nieuwsuur

Ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell-toren waarbij 72 mensen omkwamen, is in Nederland nog steeds niet duidelijk hoeveel gebouwen brandgevaarlijke gevels hebben. Morgen hoopt een Kamercommissie hierover meer duidelijkheid te krijgen tijdens een hoorzitting.

De Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Daniël Koerhuis (VVD) vinden dat er tempo moet worden gemaakt. "Wij maken ons beiden zorgen over de brandveiligheid van gebouwen. De minister doet zelf te weinig en we vinden dat wanneer inwoners mogelijk gevaar lopen, we echt in actie moeten komen."

Remco van Werkhoven, hoofd onderzoek en analyse van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, leidt ons rond in het gesloten 'bouwdeel C' van de Hogeschool Rotterdam.

De HPL-gevelplaten van het dertig jaar oude gebouw bleken, na eigen onderzoek van de Hogeschool, niet brandwerend. De Hogeschool besloot daarop het gebouw, waar dagelijks honderden studenten les hadden, direct te sluiten, en wil een deel nu vervroegd slopen.

"Wij willen het scenario zoals dat heeft plaatsgevonden in Londen te allen tijden voorkomen. Daarom pleiten wij ervoor alle bestaande hoge gebouwen nader te onderzoeken en risicogericht te beoordelen."

Inventarisatie

De gemeente Rotterdam liet eerder dit jaar haar eigen gebouwen inventariseren op brandveiligheid van de gevels door de vergunningsaanvragen na te lopen. Nu wordt een eerste inventarisatie gedaan van gebouwen met het hoogste risicoprofiel.

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zal, als dat nodig blijkt, de eigenaren benaderen en vragen gericht onderzoek uit te voeren. Maar meer dan een "dringend verzoek" kan ze niet doen.

Wanneer de gehele inventarisatie door de gemeente is afgerond is niet duidelijk. Mede hierdoor is er geen duidelijk beeld van de daadwerkelijke status van de brandveiligheid van alle gebouwen in Nederland.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van brandveiligheid van gebouwen en bekijken bij bouwaanvragen of de plannen die veiligheid garanderen. Als de gebouwen daadwerkelijk gebouwd zijn, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de veiligheid wel in orde is.

Nijmegen

De seniorenflat De Meiberg in Nijmegen bleek niet veilig en is na de uitzending van Zembla gestript en wordt inmiddels aangepast. Gemeenteraadslid Jean Paul Broeren van de Nijmeegse Fractie (DNF) maakt zich zorgen en wil dat er meer gebeurt.

"Ik heb brieven gekregen van mensen die zich zorgen maken over de gebouwen waarin ze wonen. Dus het leeft wel onder de bevolking. Laten we daarom proberen die onrust weg te halen en een landelijke regelgeving hiervoor te krijgen."

Ik heb nooit geweten dat ik in zo’n gevaarlijke woning heb gezeten.

Bewoonster seniorenflat De Meiberg

De gemeente Nijmegen zegt dat een raadsbesluit van januari 2016 voldoende ruimte biedt voor toezicht en handhaving. Daarnaast is de gemeente, naar aanleiding van de berichtgeving rond De Meiberg, wel begonnen met de inventarisatie van gebouwen in Nijmegen. Maar wanneer duidelijk wordt om hoeveel panden het in Nijmegen gaat, is nu nog niet duidelijk.

Een bewoonster van De Meiberg is blij dat het gebouw waarin zij woont is aangepakt: "Ik heb nooit geweten dat ik in zo'n gevaarlijke woning heb gezeten. Maar nu zit ik rustig."

'Onbrandbare' materialen

De huidige Nederlandse regelgeving bepaalt dat systemen die zijn opgebouwd uit 'onbrandbare' materialen niet hoeven te worden getest. Dat betekent niet dat deze gevels niet kunnen branden.

Want behalve in Londen hebben wereldwijd zich diverse verwoestende hoogbouwbranden voorgedaan bij gebouwen die waren voorzien van gevels met 'onbrandbare' isolatiematerialen. Onbrandbaar isolatiemateriaal leidt dus niet automatisch tot een beter veiligheidsniveau.

Sandra Beckerman (SP0 en Daniël Koerhuis (VVD) willen dat er snel een inventarisatie van alle gebouwen in Nederland komt en dat er minder gefragmenteerd gecontroleerd wordt. Kortom: er moet onafhankelijk toezicht komen. Een debat in de Tweede Kamer is hierover aangevraagd.

Brandgevaar in hoogbouw nog niet geweken

STER reclame