Medewerker UWV: frauderende Polen noemen WW 'De Grote Vakantie'

  • Siebe Sietsma en Christel Voorn

  • Siebe Sietsma en Christel Voorn

UWV-medewerkers reageren op het intranet van hun organisatie gefrustreerd op de berichtgeving over de uitkeringsfraude door Polen. De één na de ander zegt dat intern al jarenlang gewaarschuwd wordt, maar dat UWV de signalen negeert.

Nieuwsuur kreeg inzage in de berichten op het UWV intranet. Daarop schrijven de medewerkers over de moeite die ze hebben gedaan om dit probleem intern aan te kaarten. Het UWV heeft daar volgens hen niets mee gedaan.

  • Intranet UWV | Beeldbewerking: Nieuwsuur
  • Intranet UWV | Beeldbewerking: Nieuwsuur
  • Intranet UWV | Beeldbewerking: Nieuwsuur
  • Intranet UWV | Beeldbewerking: Nieuwsuur
  • Intranet UWV | Beeldbewerking: Nieuwsuur

Maandag onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten via tussenpersonen met namaaksollicitaties en valse handtekeningen net doen alsof ze in Nederland verblijven, om een uitkering te kunnen krijgen. In werkelijkheid vertrekken ze naar Polen om daar vakantie te vieren of zwart te werken.

'De Grote Vakantie'

Een medewerker beschrijft hoe de WW onder frauderende Polen bekend stond. "Ooit een post gelezen van een Poolse werkgever die deze praktijken zat was, en die precies uit de doeken deed hoe dit werkte. 'De Grote Vakantie' heette de WW-periode onder Polen."

"Sinds ik in 2009 bij het UWV ben komen werken is dit al bekend. Vakantieparken, het adres in Uddel kan ik over tien jaar nog dromen, tussenpersonen die iedereen bij naam kende, altijd hetzelfde verhaaltje", schrijft een collega. "Gisteravond naar Nieuwsuur gekeken. Toch wel met enige verbazing. Dit is iets wat al jaren bekend is bij ons", reageert een ander.

Er is ook kritiek over hoe de top van de organisatie omgaat met meldingen. "Ik geef vaak een melding door aan het nationale kantoor (...) als een klant zegt in het buitenland te zijn en dat niet gemeld heeft. Kantoor lijkt het soms niet eens te lezen, laat staan er iets mee te doen. Veel meer handhaven!"

Een medewerker vertelt over zijn ervaring met het doorgeven van verdachte aanvragen. "Zo vaak in mijn vorige functie als uitkeringsdeskundige WW-meldingen richting Handhaving doorgezet. Soms kwam er na een aantal maanden een reactie: 'Wordt niet verder in behandeling genomen', soms hoorde ik niets meer. De fraude is al jaren bekend (...). Hopelijk brengt Nieuwsuur daar nu verandering in."

"Dit is door veel UWV'ers al zo vaak benoemd. Helaas is hier nooit adequaat actie op ondernomen", brengt een andere collega in.

Raad van Bestuur

José Lazeroms, lid van de Raad van Bestuur van het UWV, reageert ook. "Ons standpunt is dat we alle signalen van fraude serieus nemen." Ze schrijft dat ze met het ministerie inmiddels in gesprek is over oplossingen. "Juist daarom zijn jullie suggesties zeker waardevol!"

De UWV-medewerkers zeggen ook dat het te makkelijk is om te frauderen. Strengere regels, zoals wekelijks persoonlijk inleveren van sollicitatieformulieren, kunnen volgens hen veel ellende voorkomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl