Aangepast

Brengt advies over nieuw beleid rust in de Oostvaardersplassen?

Over de Oostvaardersplassen is al maanden veel te doen. Voor- en tegenstanders van bijvoeren van de grote grazers in het natuurgebied staan lijnrecht tegenover elkaar. De commissie-Van Geel kwam vandaag met een advies: er moet ingegrepen worden in de natuur. Daarmee komt een einde aan het idee om het gebied alles zelf te laten reguleren.

Volgens de commissie, die de afgelopen maanden onderzoek deed, moet het aantal grote grazers worden teruggebracht tot 1100 dieren aan het begin van komende winter. Met dat aantal dieren krijgen de graslanden de kans om te herstellen en ontstaat er voldoende ruimte voor andere planten en struiken.

Op dit moment leven er nog 2260 grote grazers in het gebied. Dat aantal lag voor de winter nog op 6000. Elke winter bezwijkt een groot aantal grote grazers aan voedselgebrek. Veel verzwakte dieren worden afgeschoten. Een gang van zaken die bij actievoerders veel weerstand oproept.

Een stem voor de dieren

"Als je die dieren zo ziet lijden, dat maakt bij ons heel veel emoties los. Wij vinden dat onrecht", zegt Karin Schulting, die sinds half februari meedoet aan de demonstraties bij de Oostvaardersplassen. "Dieren hebben zelf geen stem, dus wij proberen dat voor hen te zijn."

Zij vindt dat bijvoeren in het natuurgebied, dat met hekken is omgeven, echt noodzakelijk is. "Wij zeggen: hekken dicht, is zorgplicht. In de winter is hier gewoon niet voldoende voedsel voor deze dieren. Dit gebied is eigenlijk maar geschikt voor zo'n 400 dieren. Dus als je er nog 1000 in leven houdt, zit je met dezelfde problemen."

Mensen gooien nog steeds 's nachts illegaal hooi over het hek.

Marcel van Dun, woordvoerder Staatsbosbeheer

Het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen is sinds ruim een jaar in handen van de provincie Flevoland. Staatsbosbeheer voert het beleid uit. "Wij staan daar ook achter", zegt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. "Als de provincie straks ander beleid maakt op basis van de aanbevelingen van de commissie-Van Geel, dan zullen wij dat uitvoeren."

Onder druk van de actievoerders heeft de provincie Flevoland vorige maand besloten de dieren bij te laten voeren door Staatsbosbeheer, tegen het eigen beleid in. Volgens Van Dun zijn de boswachters er nog steeds geen voorstander van. "Het is niet goed voor de dieren. Toch gooien nog steeds mensen 's nachts illegaal hooi over het hek."

Volgens Van Dun wordt door het extra voedsel het ritme van de dieren verstoord. "Ze staan in de winterstand, en als ze dan in één keer heel veel eten krijgen is dat niet goed voor hun maag. Ook komen ze meteen in de lentestand en gaan dan nageslacht maken. Dat moet juist rustig en geleidelijk gebeuren."

Vermagerde paarden achter een hek

De boswachters in de Oostvaardersplassen beleven zware tijden, zegt Van Dun. "Er zijn boswachters bedreigd tijdens het uitvoeren van hun werk. Het gaat vooral om bedreigingen via sociale media. Er worden mensen uitgescholden. De situatie is behoorlijk uit de hand gelopen."

Hij benadrukt dat er wel begrip is voor de actievoerders. "Mensen zien vermagerde paarden achter een hek staan, we kunnen ons voorstellen dat ze daar problemen mee hebben. Zeker mensen die zelf paarden hebben, die associëren de dieren met hun eigen dieren en willen iets doen."

Maart 2018: Heftige emoties in de Oostvaardersplassen

Het is de vraag of het advies van de commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, de rust zal terugbrengen in het gebied. De commissie pleit dus voor een 'reset' in het gebied. In eerste instantie is die gericht op het behoud van de uitgebreide vogelpopulatie in de Oostvaardersplassen.

Volgens Karin Schulting zijn de actievoerders niet van plan te vertrekken totdat er een oplossing is die in hun ogen acceptabel is. "Wij willen het liefst de dieren herplaatsen. In Nederland, maar ook in andere landen is gebied beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk. Ze moeten weg uit de Oostvaardersplassen."

Reportage en studiogesprek: Advies Oostvaardersplassen

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl