Aangepast

Twee miljoen onterecht gedeclareerd voor zaken bij robotrechter e-Court

Deurwaarders hebben onterecht kosten in rekening gebracht voor zaken bij robotrechter e-Court. Dat schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook heeft hij grote vragen bij de geautomatiseerde vonnissen van e-Court.

Vorig jaar werden zeker twintigduizend mensen voor e-Court gedaagd. De deurwaarders brachten per zaak 101 euro in rekening. Deze ruim twee miljoen euro is onterecht in rekening gebracht.

Kosten

Volgens minister Dekker mogen alleen 'ambtshandelingen' in rekening worden gebracht. En in het geval van e-Court gaat het niet om een door de wet verplichte handeling en in die gevallen - schrijft de minister - 'mag de gerechtsdeurwaarder de kosten voor deze werkzaamheden niet in rekening brengen bij de debiteur'.

Dekker heeft dit ook gemeld aan de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG).
Deurwaarder GGN verdedigde in Nieuwsuur begin dit jaar e-Court. De omzet van het bedrijf steeg fors door alle e-Court-zaken.

Hogere kosten

Rinus van Etten van GGN is teleurgesteld over de reactie van de minister. "Nu e-Court plat ligt, brengen we weer dagvaardingen uit voor de Kantonrechter en uiteindelijk liggen die kosten hoger voor de debiteur dan bij e-Court. Ik begrijp niet waarom de minister dat niet begrijpt."

Volgens Van Etten biedt de wet waarin arbitrage is geregeld wel degelijk ruimte voor gerechtsdeurwaarders om een ambtshandeling te verrichten.

Een vonnis heeft vaak ingrijpende rechtsgevolgen en de specifieke situatie van procesdeelnemer(s) vraagt een specifieke beoordeling.

Minister Sander Dekker

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur waaruit bleek dat meer dan negentig procent van alle ziektekostenverzekeraars bij geschillen over achterstallige betalingen de robotrechter e-Court inschakelt.

Deze alternatieve rechter is niet transparant: vonnissen worden niet gepubliceerd en het is onbekend wie de rechters zijn. Critici vinden het bedrijf een groot zwart gat.

In zijn brief noemt Dekker de volledig geautomatiseerde processen bij e-Court "een reden tot zorg". 'Een vonnis heeft vaak ingrijpende rechtsgevolgen en de specifieke situatie van procesdeelnemer(s) vraagt een specifieke beoordeling", schrijft de minister, die daarmee een streep zet door de geautomatiseerde procedure die e-Court hanteert.

Geen commentaar

De minister wijst erop dat iemand niet veroordeeld kan worden in een geautomatiseerde procedure als de uitkomst hem in 'aanmerkelijke mate treft'. Baron Ruud van Hövell laat namens e-Court weten 'vluchtig kennis te hebben genomen' van de brief van de minister en verder geen commentaar te hebben.

Bij e-Court doet een digitale rechter uitspraak. Doordat alles online gaat, zijn de kosten laag. Tot begin dit jaar maakten de meeste zorgverzekeraars gebruik van e-Court bij geschillen met klanten over betalingen. Een gewone rechtbank moet nog wel het vonnis bekrachtigen, voordat een deurwaarder tot actie mag overgaan.

Geen nieuwe zaken

Uit onderzoek van Investico en Nieuwsuur bleek dat de meeste zaken een stempel kregen van de rechtbank in Almelo. De rechtbank toetste deze zaken niet inhoudelijk. Direct na de publicaties maakte de rechtbank Overijssel bekend dat ze daarmee is gestopt.

Die stap volgde na intensief overleg binnen het landelijk overleg van kantonrechters. De rechtbank wil de e-Court zaken nu voorleggen aan de Hoge Raad. Maar zover komt het niet, want e-Court neemt geen nieuwe zaken meer aan. De robotrechter ligt stil.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl