Nieuwsuur
ANP

De Randstad, daar gebeurt het. Althans dat is het algemeen geldende beeld. Maar ook buiten de Randstad zijn er regio's waar de bedrijvigheid, werkgelegenheid en bevolking bovengemiddeld groeien.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht welke gebieden buiten de Randstad de afgelopen twintig jaar bovengemiddeld snel groeiden. De regio's die eruit springen zijn Flevoland, Noord-Overijssel, Zuidwest-Gelderland en Stadsgewest Amersfoort.

De gemeente die er met kop en schouders bovenuit steekt is Almere. Deze stad groeide de afgelopen twintig jaar op het gebied van economie, werkgelegenheid en aantal inwoners ruim twee keer zo snel als het Nederlandse gemiddelde. Inmiddels behoort Almere tot de Randstad.

Randstad en groeiregio's (CBS) Nieuwsuur

"De groei in deze regio's is anders dan in de Randstad. Daar komen de groei en de nieuwe banen vooral uit de zakelijke en financiële dienstverlening en de ICT", zegt Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman. "In de groeiende regio's buiten de Randstad zien we vooral groei in de industrie en nijverheid."

Maar er zijn ook verschillen tussen deze niet-Randstedelijke regio's. "Amersfoort lijkt economisch veel op de Randstad, met veel commerciële dienstverlening. Maar in Noord-Overijssel is de economie veel meer gericht op de nijverheid. Dat is zelfs de regio met de hoogste arbeidsparticipatie van Nederland, ofwel het hoogste percentage mensen dat werkt of werk zoekt."

Alle groeigebieden liggen relatief dicht bij de Randstad, behalve Noord-Overijssel. "Zwolle en omstreken lijkt echt op eigen kracht te groeien. De andere lijken toch vooral te profiteren van de dynamiek in met name Amsterdam en Utrecht."

En een van de regio's springt er duidelijk uit: Flevoland. "Lelystad doet het goed, maar Almere nog veel beter: de economie groeide in twintig jaar met meer dan 140 procent, en het aantal banen verdubbelde."

Opvallend volgens Bouman: "Je ziet dat arbeidsparticipatie hoog is in de vier grootste gemeenten in de groeiregio's: Almere, Amersfoort, Zwolle en Lelystad. Die is hoger dan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook ligt het aandeel bijstandsgerechtigden en werklozen er lager. Ze werken in elk geval hard."

"Uit het onderzoek blijkt dat de economische dynamiek van de Randstad zich richting het Oosten en Noord-Oosten uitbreidt. Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau stelde een aantal jaar geleden al vast dat de Randstad langzaam verandert in een 'Handstad" met 'vingers' die zich steeds verder naar het Oosten uitstrekken. Dat dit proces echt plaatsvindt, laat het nieuwe CBS-rapport duidelijk te zien."

Deze regio's doen het economisch goed

STER reclame