Nieuwsuur
ANP

"De inwijdingsrituelen binnen defensie moeten worden afgeschaft. Het zijn trouwens geen inwijdingsrituelen te noemen, het zijn gewoon misdrijven." Anne-Marie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFMP FNV, vindt dat als vaststaat dat er inderdaad sprake is van een misdrijf, er ook straffen moeten volgen.

Vandaag werd bekend dat drie Nederlandse soldaten in 2014 hun eenheid in Schaarsbergen hebben verlaten nadat ze slachtoffer waren geworden van onder meer aanranding, pesterijen, afpersing, mishandelingen en een verkrachting. De Volkskrant meldde het vandaag.

Verknald

"Je moet mensen niet overplaatsen, maar ontslaan", zegt Snels. "Deze jongens zijn langere periode mishandeld. Ze hadden enorme kansen voor de toekomst, maar hun leven is nu deels verknald. Dat is echt iets anders dan activiteiten voor groepsbinding."

'Externe commissie moet meldingen onderzoeken'

De commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen wil vandaag in een reactie niet zover gaan dat de inwijdingsrituelen moeten worden afgeschaft.. Hij zegt dat defensie de afgelopen jaren een reeks maatregelen heeft genomen om uitwassen te voorkomen. Zo is er controle op de kamers van kazernes en krijgen nieuwe lichtingen steeds opnieuw te horen dat ongepast gedrag niet wordt getolereerd.

Externe commissie

Situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik worden op dit moment intern binnen defensie getoetst. Snels: "Als je wilt dat de schijn van een doofpotcultuur vermeden wordt, moet je meldingen extern oplossen. Er moet daarom een externe commissie komen", vindt ze.

Snels denkt dat de oorzaak voor een deel ligt in de cultuur binnen defensie. "Er is een hele sterke hiërarchie en een machocultuur. In de officiersopleiding moet dat structureel aan de orde worden gebracht. Dit zijn geen dingen die je tijdelijk moet doen. Het moet veel structureler aangepakt worden."

Machocultuur

Naar aanleiding van aanrandingen op het marineschip Tjerk Hiddes betoogde de Commissie-Staal in 2006 dat ongewenst gedrag vaker bij defensie voorkomt dan in de rest van de samenleving, maar dat de cijfers vergelijkbaar waren met Amerikaanse en Britse leger en de Nederlandse politie.

Volgens het eindrapport wordt dat veroorzaakt door een gebrek aan sociaal leiderschap, de personele samenstelling en de machocultuur binnen defensie. Defensie voerde inmiddels verschillende campagnes tegen ongewenst seksueel gedrag.

STER reclame