Nieuwsuur
Reuters

In Houston is de afgelopen dagen bijna een meter water gevallen. Dat is ongeveer net zoveel als er in Nederland in een jaar valt. "Zoveel water in zo'n korte tijd, ik kan me voorstellen dat Houston daar niet op was voorbereid", zegt Piet Dircke, expert watermanagement bij Arcadis.

Grote delen van de stad in de Amerikaanse staat Texas staan onder water. Orkaan Harvey, inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, hangt stil in de buurt van de stad en zorgt voor nog meer centimeters regen. Voor de bewoners van Houston is de ramp voorlopig nog niet voorbij.

Volgens Dircke kan het rioleringssysteem van de stad dit simpelweg niet aan. "Houston heeft, net als veel andere Amerikaanse steden, te maken met achterstallig onderhoud wat riolering en waterafvoer betreft. Er wordt hard aan gewerkt, maar deze buien komen daarvoor duidelijk te vroeg."

Evacuatie: middel erger dan kwaal?

In Houston wonen zo'n 2,3 miljoen mensen, het is de op drie na grootste stad van de VS. Het bestuur van de stad is niet overgegaan tot een grootscheepse evacuatie. Wel zijn er inmiddels een paar duizend mensen gered uit ondergelopen auto's en huizen.

Dircke kan begrip opbrengen voor het besluit. "Een miljoenenstad als Houston evacueren is een zeer zware beslissing. De inschatting daar was dat evacuatie zou kunnen leiden tot gecompliceerde, chaotische situaties. Dan zou wellicht het middel erger zijn geweest dan de kwaal."

De burgemeester van Houston, Sylvester Turner, herinnerde ​in een persconferentie aan de chaos in 2005, toen de inwoners van de stad vluchtten voor orkaan Rita. Toen kwamen mensen om in het verkeer, terwijl de orkaan uiteindelijk de stad niet raakte. "Ik heb daarom totaal geen spijt van mijn besluit."

Een moeder en haar kind zijn gered uit hun huis EPA

Volgens Dircke zou een evacuatie van de Randstad in Nederland in het geval van een overstroming, ook niet aan de orde zijn. "We weten dat het niet lukt om die volledig te evacueren in een korte tijd. Dan zul je bijvoorbeeld mensen verticaal moeten evacueren, omhoog de flatgebouwen in. Mensen komen dan wel vast te zitten, maar ze komen niet om door verdrinking."

Nederland moet systemen opkrikken

Hij benadrukt nogmaals dat de hoeveelheid water die nu in Houston is gevallen uitzonderlijk veel is. "Je kunt je voorbereiden op zo'n gebeurtenis, door te zorgen voor voldoende berging en afvoer, maar dat betekent niet altijd dat je het water ook daadwerkelijk buiten de deur kan houden."

Ook Nederland moet rekening houden met dit soort situaties, zegt Dircke. "De neerslag neemt toe door klimaatverandering, tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en blijven we bijbouwen. Ook wij zullen onze systemen weer moeten opkrikken. Anders kan er ook in Nederland weer een overstroming voorkomen."

Had Houston zich op deze hoeveelheid water kunnen voorbereiden?

STER reclame