Nieuwsuur
ANP

Herman Tjeenk Willink, van PvdA-huize, heeft maar liefst 45 jaar ervaring met kabinetsformaties en was in 1994, 1999 en 2010 informateur. Hij is vandaag door informateur Edith Schippers voorgesteld als haar opvolger.

D66-leider Pechtold zegt: "Hij is een Minister van Staat, daar hebben we er niet veel van. Eentje die bij succesvolle formaties in het verleden betrokken is, maar ten minste zeven jaar afstand heeft van de huidige politiek, dat zou vertrouwen kunnen wekken."

Tjeenk Willink, voorstander van een akkoord op hoofdlijnen

In 1972 en in 1977 is Tjeenk Willink secretaris bij de kabinetsformaties, hij is dan nog ambtenaar. Zijn functie is ondersteunend en er zijn geen beelden van hem in die tijd.

Later wordt hij onder anderen voorzitter van de Eerste Kamer en in 1994 informateur van Paars 1. Als de formatie dreigt vast te lopen waarschuwt hij de politici dat ze het landsbelang in de gaten moeten houden.

Hoofdlijnen

In de jaren negentig raakt hij er van overtuigd dat de politiek niet gebaat is bij dikke, dichtgetimmerde regeerakkoorden. Tjeenk Willink pleit ook nu nog voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat de Kamer open met het kabinet kan debatteren.

Een uitgebreid regeerakkoord heeft grote nadelen, benadrukt Tjeenk Willink. "Het bevat vaak minderheidsstandpunten die het zonder akkoord nooit gehaald zouden hebben. Daarnaast roomt het het publieke debat af. Want de conclusie staat vast."

'Uitgebreid regeerakkoord heeft grote nadelen'

Daarnaast fixeren regeerakkoorden, zei Willink vorige maand. "Partijen worden gedwongen in hun oude standpunt dat in het regeerakkoord staat, terwijl de geopolitieke situatie snel verandert."

Onderkoning

Van 1997 tot 2012 was Tjeenk Willink vice-voorzitter van de Raad van State, in de wandelgangen bekend als 'de onderkoning van Nederland'. Vanuit die functie was hij de vaste adviseur van de koningin bij de formaties.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de keuze "verstandig". Hij vindt net als Pechtold dat Tjeenk Willink gezag heeft en boven de partijen staat. "Dat er ook nette mensen lid zijn van de PvdA, kan u mij niet verwijten", zei Asscher vandaag schertsend.

SP-leider Roemer hoopt dat Tjeenk Willink "de frisheid heeft om tot nieuwe inzichten te komen". Maar PVV-leider Geert Wilders twitterde dat hij allesbehalve blij is. "Het is blijkbaar al beklonken voor het debat en iedereen juicht. Nou ik niet. Bah!"

De formatie van 2012 tegenover die van nu

STER reclame