Het is onduidelijk of er sinds de invoering van passend onderwijs meer kinderen naar school gaan
Aangepast

Rekenkamer: onvoldoende zicht op geld voor passend onderwijs

Er is onvoldoende zicht op waar het geld voor passend onderwijs aan wordt besteed. Dat concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek naar het jaarverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs.

In 2016 was er 2,4 miljard euro te besteden voor passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Hoe dat geld wordt besteed is volgens de Rekenkamer niet transparant en het toezicht is niet onafhankelijk geregeld.

"Er zijn namelijk signalen dat de leerlingenondersteuning nog niet overal goed loopt", schrijft de Rekenkamer. "Juist daarom is het nodig dat duidelijk is waaraan het geld voor leerling ondersteuning wordt uitgegeven."

Door passend onderwijs wordt het geld voor leerling ondersteuning anders verdeeld over het land. Het geld volgt niet de leerling, maar is gelijk over het land verdeeld. Hierdoor krijgen sommige regio s extra geld, terwijl andere regio s het met fors minder geld moeten doen.

"De stapeling van financiële problemen bij samenwerkingsverbanden kan het risico met zich meebrengen dat zij in strijd met de doelstellingen van passend onderwijs handelen door bij besluiten over de extra ondersteuning aan leerlingen, financiële overwegingen zwaar te laten meewegen", schrijft de Rekenkamer.

'Het gaat ten koste van het kind'

Nieuwsuur onderzocht deze maand de gevolgen van passend onderwijs in de praktijk. Daaruit bleek dat gewone scholen worstelen met steeds meer kinderen in de klas die passend onderwijs nodig hebben.

Tegelijk worden de klassen in het speciaal onderwijs steeds groter, door bezuinigingen bij speciale scholen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl