Aangepast

'Meer zekerheid voor werkgevers en werknemers'

De arbeidsmarkt moet meer zekerheid bieden aan werknemers en werkgevers. Dat is de boodschap van SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Het is één van de prioriteiten van een nieuw kabinet: het aanpakken van de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de kloof tussen flex en vast werk op de arbeidsmarkt alleen maar groter gemaakt.

Vooral voor jongeren is het vinden van een vaste baan lastig. Ze werken vaak in flexibele banen en nul-urencontracten. Volgens Hamer ligt daar een grote opgave voor het nieuwe kabinet. "We moeten alle kansen benutten om iedereen een plek op de arbeidsmarkt te laten vinden."

Het gaat gelukkig weer beter met Nederland. Nu moeten we er voor zorgen dat iedereen zijn plekje kan vinden.

Mariëtte Hamer

Het gaat dan om heikele kwesties als doorbetaling van loon bij ziekte, flexwerk en pensioenen. Volgens D66-leider Pechtold willen alle partijen uiteraard het beste voor de arbeidsmarkt al beaamde hij dat er verschillen zijn. "Als je weet waar je naartoe wilt, is dat heel belangrijk."

Hamer denkt dat het creëren van nieuwe banen goed is te combineren met het klimaatbeleid. Ze zei dat het "gelukkig weer beter gaat met Nederland en dat we er nu voor zorgen dat iedereen zijn plekje kan vinden".

Sociaal akkoord 2.0 

De politiek en de sociale partners slagen er al vijftien jaar niet in om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Hoewel de crisis voorbij is, zijn er sinds de WWZ steeds minder laagopgeleiden met een vast contract. Alleen middelbaar- en hoogopgeleiden hebben van de wet geprofiteerd.

Bonden en werkgevers eisen meer arbeidszekerheid

Ook de SER, het adviesorgaan voor regering en parlement als het gaat om sociaal-economische kwesties, praat over verbetering van de arbeidsmarkt: een sociaal akkoord 2.0. Er is nog geen overeenstemming tussen vakbonden, werkgevers en Kroonleden, maar volgens Hamer zijn ze het er allemaal over eens dat het een arbeidsmarkt moet zijn waaraan iedereen meedoet.

Werkgevers hebben de partijen en informateur Edith Schippers eerder opgeroepen om de onderhandelingen te starten met sociaal-economische onderwerpen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl