ANP
Aangepast

Feiten en cijfers over immigratie in Nederland

Voor de meeste PVV-stemmers lijkt de vrees voor de islam en de immigratie naar Nederland de belangrijkste reden om op de partij van Geert Wilders te stemmen.

Vorig jaar zijn in Nederland totaal 31.642 asielaanvragen gedaan, zo meldt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dat betreft dan eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en aanvragen in het kader van gezinshereniging. De grootste groep asielaanvragen in 2016 kwam van mensen uit Syrië. Zij vormen met ruim tienduizend aanvragen bijna een derde van het totaal.

Het totaal aantal nieuwe (eerste) aanvragen was 18.171 tegenover ruim 43.000 het jaar ervoor.

Percentage moslims

Van alle Nederlanders is vijf procent moslim, berekende het CBS in 2016. Andere onderzoeken gaan uit van zes procent. Marktonderzoekbureau Ipsos ondervroeg eind vorig jaar meer dan 27.000 mensen in veertig landen over wat zij dachten dat het percentage moslims van de bevolking was. Veel inwoners van Westerse landen overschatten het percentage moslims van de bevolking aanzienlijk, bleek uit dat onderzoek.

Ipsos vroeg ook wat de inwoners van deze landen dachten dat het percentage in 2020 zal zijn. Toen liepen de ramingen nog verder uiteen: 26 procent van de bevolking, dachten Nederlanders. In werkelijkheid is dan 6,9 procent van Nederland islamitisch.

In totaal wonen er volgens Vluchtelingenwerk Nederland zo'n 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland. Zij komen uit landen als Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Syrië.

Sinds 2011 sloegen al meer dan 11 miljoen Syriërs op de vlucht. Zo'n 90 procent van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in de regio (UNHCR).

Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 bepaalt dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben. Niet iedere asielzoeker is een vluchteling volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag.

Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Het land waar asiel wordt gevraagd, gaat dan na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure.

PVV

Een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden is het belangrijkste thema van het partijprogramma van de PVV. In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart was de PVV steeds de grootste in de peilingen, al neemt de voorsprong op de VVD af en staan de partijen nu nagenoeg gelijk in de peilingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl