Minister Schippers met het rapport van de commissie-Schnabel
Aangepast

Wetsvoorstel D66: toestemming hulp bij zelfdoding bij voltooid leven

Een oudere die klaar is met zijn leven moet hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Dat staat in een wetsvoorstel van D66 dat Tweede Kamerlid Pia Dijkstra in Nieuwsuur presenteert.

Er moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De oudere moet minimaal 75 jaar zijn en er moet sprake zijn van een duurzame, weloverwogen en intrinsieke doodswens.

Een speciaal opgeleide 'levenseindebegeleider' zal de hulpvraag beoordelen en toetsen. Achteraf wordt de procedure door een regionale toetsingscommissie gecontroleerd.

Voltooid leven

Het gaat nadrukkelijk niet om euthanasie, waarbij sprake is van ondraaglijk en onbehandelbaar lijden en artsen actief een rol spelen. In gevallen van 'voltooid leven' is sprake van 'lijden aan het leven'.

Levenseindebegeleider

In het wetsvoorstel staat dat de hulpvraag wordt beoordeeld door een levenseindebegeleider. Die moet beoordelen of de doodswens geen opwelling is of dat er oneigenlijke druk van de familie meespeelt. De levenseindebegeleider voert minimaal twee gesprekken met de oudere waar minimaal twee maanden tussen moet zitten. Hierna volgt nog een gesprek met een andere levenseindebegeleider die de hulpvraag opnieuw toetst.

De levenseindebegeleider moet geregistreerd zijn in het BIG-register, maar hoeft geen arts te zijn. Het kan ook een psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundige zijn.

Om te zorgen dat deze hulpverleners over de vereiste, specifieke deskundigheid beschikken, moet er een nieuwe opleiding tot levenseindebegeleider komen, waartoe deze drie beroepsgroepen toegang moeten krijgen.

Tijdens de opleiding zal de nadruk met name komen te liggen op existentiële vragen die te maken hebben met het ervaren van verlies aan identiteit, gebrek aan zingeving en onthechting.

Online

Het wetsvoorstel komt nu eerst tot eind januari online te staan, zodat burgers en instanties er op kunnen reageren. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer.

Eerder dit jaar pleitten de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer namens het kabinet voor hulp bij zelfdoding met hulp van een 'stervenshulpverlener'.

"Het kabinet is van mening dat het niet alleen een taak van de arts is om barmhartig te handelen, maar ook van de overheid om barmhartigheid te tonen", schreven de ministers toen aan de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl