Centrum Amsterdam

Wonen in Amsterdam: straks alleen voor de rijken?

Amsterdam veryupt. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers.

Wijken als de Pijp en de Kinkerbuurt, die er twintig jaar geleden vervallen bij lagen, krijgen weer een fleurig aanzien. De middenstand bloeit, restaurants en koffietentjes schieten als paddenstoelen uit de grond.

Keerzijde

Maar er is ook een keerzijde. Sociale huurwoningen worden door corporaties verkocht en huurders worden gedwongen te verhuizen naar buitenwijken, of steden als Almere, Purmerend en Hoofddorp.

Ook stijgen de prijzen van koopwoningen enorm. Begin deze maand meldde het NIVM nog dat de overspannen woningmarkt in Amsterdam aan het 'droogkoken' is.

Wonen in Amsterdam: straks alleen voor de rijken?

Sociaal-geografen duiden het sjieker worden van oude stadswijken aan als 'gentrification', letterlijk veradellijking. Grote wereldsteden als New York en Londen kregen er eerder mee te maken.

In de Britse hoofdstad zijn de huren van woningen in het centrum en omliggende wijken gestegen naar enkele duizenden ponden per maand. Voor de middengroepen zijn ze onbetaalbaar.

Gentrification

Cody Hochstenbach, sociaal geograaf aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht de ontwikkelingen in Amsterdam en Rotterdam.

"De nadelige gevolgen komen disproportioneel terecht bij lage inkomensgroepen. Als je ergens woont en je zit goed, gaat gentrification langs je heen", vertelt hij. "Maar mensen die moeten verhuizen omdat ze bijvoorbeeld kinderen krijgen, komen in de knel. Het is lastig om een nieuwe woning te vinden."

In Amsterdam-Oost zitten veel dezelfde café's die aansluiten bij de smaak van de hoogopgeleide middenklasse

Maar niet alle groepen lage inkomens trekken weg. Hochstenbach maakt onderscheid tussen werklozen en werkenden met en zonder perspectief. Voor werkenden met lage inkomens in de dienstensector is de gentrificatie niet ongunstig.

Een Turkse groenteboer in Amsterdam-Oost krijgt er bijvoorbeeld klanten bij. "Eerst verkochten wij alleen nog broodnodige spullen, maar ik merk dat onze klantenkring steeds meer uit het hoge segment komt, en meer producten wil". vertelt hij.

Het zorgt voor menging van welvaartsniveaus en etnische afkomst.

Tracy Metz

Publiciste Tracy Metz wijst erop dat Amsterdam nog steeds heel veel sociale huurwoningen telt. Van alle woningen in Amsterdam behoort 57 procent tot de sociale huursector. In de oude wijken West, Zuid, Oost en het centrum is dit aandeel nu wel tot een derde gedaald.

Maar ze ziet ook de voordelen van de veryupping. "Het zorgt voor menging van welvaartsniveaus en etnische afkomst. Voorwaarde is wel dat er een overheid is die goed let op de groepen aan de onderkant." Belangrijk daarbij is dat er voldoende sociale woningen blijven, benadrukt Metz.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl