Vermogen bouw je op met een eigen huis, beleggingen en spaargeld

'Vermogensbelasting in box 3 is diefstal'

  • Daniël Heeringa

    redacteur

  • Daniël Heeringa

    redacteur

'De vermogensrendementsheffing is een vorm van diefstal', vindt René Niessen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij noemt de vermogensbelasting - ook wel bekend als box 3 - in een advies in strijd met het recht van eigendom. Ook zorgt de heffing voor willekeur, vindt hij.

Wat moet er met box 3 gebeuren? Nieuwsuur spreekt met oud-staatssecretaris Willem Vermeend (bedenker van de vermogensrendementsheffing), leden van beleggingsclub Nijbel uit Nijkerk en met Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers.

'Vermogensbelasting in box 3 is diefstal'

Inbreuk

Het advies van Niessen is nieuwe munitie in de verhitte discussie over vermogensrendementsheffing die al jaren voortduurt. De belasting op spaargeld en over ander vermogen, zoals uit obligaties en aandelen, is gebaseerd op een fictief rendement van 4 procent. Over die 4 procent moet 30 procent belasting worden betaald.

Zeker voor sparen betaal je veel te veel.

Willem Vermeend, oud-staatssecretaris

Met de huidige lage rente kan het zo uitpakken dat mensen meer belasting betalen dan het rendement dat ze op hun vermogen halen. Ze teren dus in feite in op hun vermogen. Of zoals advocaat-generaal Niessen schrijft in zijn advies aan de Hoge Raad: "Er is sprake van disproportionele inbreuk (en daarmee een schending van) het eigendomsrecht."

Fictieve aanname

Oud-staatssecretaris Vermeend zegt in Nieuwsuur: "Toen wij box 3 invoerden, dachten we aan een rendement van 4 procent. Dat was een fictieve aanname op basis van de laatste vijftig jaar. Maar toen kwam de economische crisis en wat gebeurt er? Dat getal klopt niet meer." Vermeend vindt dat de heffing snel moet worden aangepast. "Zeker voor sparen betaal je veel te veel."

Aanpassen

Advocaat-generaal Niessen noemt de huidige wijze van belasting heffen op vermogen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is er sprake van willekeur, stelt Niessen: voor iedereen is de belasting hetzelfde, of mensen nu een hoog of een laag rendement op hun spaargeld of beleggingen halen.

Hij adviseert het kabinet om op korte termijn de wetgeving aan te passen.

Het belangrijkste is dat de politiek zich realiseert dat deze diefstal aangepast moet worden.

Jurgen de Vries, Bond voor Belastingbetalers

De Bond voor Belastingbetalers is namens vijftienduizend spaarders een proefproces begonnen om de vermogensrendementsheffing te laten toetsen door de rechter. Het proces kan nog lang duren. Liever ziet bestuurslid Jurgen de Vries dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de regeling direct aanpast.

"Het is sinds 2001 nooit gelukt om meer dan 3 procent rendement op spaargeld te halen. Het belangrijkste is dat de politiek zich realiseert dat deze diefstal aangepast moet worden. Als de 3,2 miljoen mensen die hiermee te maken hebben een brief sturen aan de woordvoerders van financiën, is het morgen opgelost."

Het kabinet heeft de ambitie om op termijn te komen tot een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement.

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Staatssecretaris Wiebes is bezig om de vermogensrendementsheffing aan te passen. Hij wil dat de belasting meer in lijn komt met de huidige lage rentestanden, maar hij gaat nog steeds uit van een fictief rendement. Wiebes zegt dat het pas over een aantal jaren haalbaar is om te kijken naar de daadwerkelijk behaalde rendementen.

Haastig vormgegeven

De staatssecretaris schrijft in een reactie: "Uiteraard is ook het kabinet opgevallen dat er veel maatschappelijke en politieke discussie is ontstaan over de vermogensrendementsheffing. Daarom heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Dat moet wel zorgvuldig worden voorbereid. Er zijn niet zulke goede ervaringen met haastig vormgegeven en moeilijk uitvoerbare wetgeving. Rondom Prinsjesdag rapporteert het kabinet de voortgang op dit terrein."

Willem Vermeend vindt dat staatssecretaris Wiebes te lang wacht. "Ook dit jaar betalen we weer veel te veel. Het kabinet had dit al moeten aanpassen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl