Nieuwsuur

19 augustus 2013 Huisarts Tromp wordt bij een terminaal zieke patiënt geroepen. De man is buitengewoon benauwd. Tromp, die een co-assistente bij zich heeft, besluit te handelen. Hij dient een grote hoeveelheid morfine en dormicum toe. Kort daarna overlijdt de patiënt.

20 augustus 2013 De co-assistente meldt bij haar stagebegeleider van het AMC dat ze ernstige twijfels heeft over de handelwijze van de huisarts.

22 augustus 2013 In een gesprek met haar begeleider licht de co-assistente toe wat ze heeft gezien.

23 augustus 2013 De stagebegeleider overlegt met de hoogleraar huisartsgeneeskunde en doet vervolgens melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ stelt het OM op de hoogte omdat er mogelijk sprake is van een strafbaar feit.

26 augustus 2013 Het OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in. Huisarts Tromp wordt verdacht van moord. De co-assistente en de stagebegeleider worden apart van elkaar gehoord door de inspectie en door het OM. Rond 23:00 belt de politie met vier man aan bij Tromp; een officier van justitie, een rechter-commissaris en twee politieagenten. Ze doen huiszoeking. In de dagen erna meldt Tromp zich ziek.

27 augustus 2013 De politie verhoort de weduwe van de patiënt.

4 september 2013 De huisarts krijgt een brief van het OM waarin hem gevraagd wordt zich op zaterdag 7 september te melden op het politiebureau, waar hij zou worden aangehouden.

5 september 2013 Tromp laat zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische kliniek. De officier van justitie ziet daarom van de aanhouding af.

5 tot 12 september 2013 Er is contact tussen de advocaat van Tromp en de officier van justitie.

13 en 15 september 2013 Huisarts Tromp wordt verhoord. Zijn advocaat is hierbij aanwezig. De verhoren duren maximaal vier uur. Na afloop van het verhoor keert Tromp terug naar de psychiatrische afdeling.

20 september 2013 Tromp verlaat de kliniek.

27 september 2013 De inspectie kondigt een zogenaamd ‘bevel’ aan tegen de huisarts.

2 oktober 2013 De inspectie voert het bevel uit: Tromp wordt op non-actief gesteld en mag geen zorg meer verlenen.

3 oktober 2013 De Inspectie laat aan de advocaat van Tromp weten dat hij 14 dagen de tijd krijgt om een voorlopige voorziening aan te vragen tegen openbaarmaking van het bevel. Later die middag trekt de Inspectie dit bericht in en zegt dat het op een misverstand berust. De Inspectie laat weten dat het bevel de volgende dag openbaar zou worden gemaakt.

4 oktober 2013 De inspectie publiceert het bevel op haar website:

Bevel voor Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn

Nieuwsbericht | 04-10-2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 oktober 2013 Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn een bevel gegeven. Het bevel houdt in dat huisarts Tromp geen zorg meer verleent of op een andere manier betrokken is bij de (organisatie van) de individuele gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp.

De heer Tromp heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen. Vanwege de aard van de melding heeft de inspectie het Openbaar Ministerie ingeschakeld. De bevindingen uit het procesdossier van het OM zijn voor de inspectie aanleiding om de huisartsenpraktijk een bevel op te leggen. Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts Tromp voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening.

5 oktober 2013 Kranten berichten over het bevel van IGZ. ‘Huisarts Nico T. (58) uit het Noord-Hollandse Tuitjenhorn is op non-actief gesteld’, meldt het Algemeen Dagblad. ‘Er zijn twijfels of de arts euthanasie had mogen uitvoeren op een patient. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken momenteel de rol van de dorpsdokter. Zij gaan na in hoeverre de patient een einde aan zijn of haar leven wilde maken en of “er sprake was van een uitdrukkelijke wens”.’

7 oktober 2013 Het OM dient een 'vordering inbewaringstelling' bij de rechter-commissaris in. De vordering wordt geschorst onder de voorwaarde dat de arts zich zal onthouden van handelingen in het kader van euthanasie of palliatieve zorg. De huisarts pleegt ’s nachts zelfmoord. Het OM beëindigt daarop het strafrechtelijk onderzoek.

9 oktober 2013 De weduwe van de overleden patiënt is boos over de gang van zaken. Dat laat ze weten in een interview met RTV Noord-Holland

11 oktober 2013 Grote opkomst bij de afscheidsdienst van huisarts Tromp.

12 oktober 2013 Onrust onder artsen in Noord-Holland. 

15 oktober 2013 Huisartsenorganisatie LHV vraagt IGZ om een toelichting op de beslissing om de arts op non-actief te stellen. Artsenorganisatie KNMG stelt dat deze zaak tot veel vragen en onrust heeft geleid rond euthanasie en palliatieve sedatie. De IGZ plaatst een bericht op haar website waarin staat dat ze in gesprek zal gaan met zorgkoepels LHV, KNMG, VHN, Scenartsen, NHG en KNMP over verantwoorde zorg rond het levenseinde. Een AMC-woordvoerder stelt in de Volkskrant dat de coassistent er goed aan gedaan heeft naar haar begeleider te stappen. Haar begeleider, een huisarts, overlegde met een collega hoogleraar medische ethiek. Zij besloten dat de gebeurtenissen dermate ernstig waren dat ze niets anders konden doen dan dit te melden bij IGZ.

18 oktober 2013 De KNMG publiceert op haar website een document met vragen van de (huis)artsenverenigingen en antwoorden van het OM daarop. Het OM antwoordt: ‘Het OM zal geen mededelingen doen over de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek naar de huisarts. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld in gevallen van palliatieve sedatie of euthanasie waarbij de richtlijnen zijn opgevolgd of waarbij slechts in beperkte mate van de richtlijnen is afgeweken. Dergelijke zaken worden beoordeeld door IGZ of de Regionale Toetsingscommissies.’ En: ‘Het OM is van oordeel dat zij juist en zorgvuldig gehandeld heeft in het onderzoek.’ ‘In het kader van de waarheidsvinding zijn alle betrokkenen, ook degenen die slechts zijdelings betrokken waren, gehoord en zijn diverse deskundigen geraadpleegd.’

De inspectie plaatst een bericht op haar website: ‘De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in een gesprek met artsenorganisaties haar optreden in de zaak Tuitjenhorn toegelicht. In het overleg is duidelijk geworden dat het huidige toezichtbeleid rond euthanasie en palliatieve sedatie niet ter discussie staat. Zorgvuldig onderzoek van het OM wijst uit dat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van feiten die ver buiten de normale medische praktijk vallen, waarover omwille van de privacy geen verdere mededelingen gedaan kunnen worden. Aanleiding voor de IGZ om een bevel op te leggen waren de bevindingen uit het procesdossier van het OM.’

En: ‘De inspectie en het OM hebben de organisaties geïnformeerd dat er bij de zorgverlening aan deze patient sprake was van medisch ontoelaatbaar handelen, waardoor er een wettelijke verplichting was om het OM in te schakelen. Er waren duidelijke aanwijzingen voor een strafbaar feit. Artsen die handelen volgens de geldende richtlijnen hoeven zich geen zorgen te maken en patiënten kunnen blijven vertrouwen op de noodzakelijke terminale zorg.’

Ook publiceert IGZ antwoorden op vragen van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

19 oktober 2013 Het AMC noemt in een brief aan alle aangesloten huisartsen het handelen van Tromp ‘buitensporig en bewust norm overschrijvend’. De brief is geschreven door hoogleraar huisartsgeneeskunde Henk van Weert. In een reactie laat het OM weten dat de brief van het AMC ‘geen onjuistheden’ bevat.

23 oktober 2013 Het Medisch Contact meldt op basis van ‘bronnen nauw betrokken bij de kwestie’ dat huisarts Tromp tien keer de maximale dosering morfine had toegediend. Bij huiszoeking in de praktijk van de huisarts zou een heliumtankje zijn aangetroffen en medicatie in beslag genomen.

24 oktober 2013 De zaak maakt veel los onder huisartsen, blijkt uit reacties die bij de NOS binnenkomen. Maas-Jan Heineman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC Ziekenhuis, reageert bij de NOS en Nieuwsuur

25 oktober 2013 De inspectie maakt haar zienswijze, met de toelichting op het bevel tegen de huisarts, openbaar. Hieruit blijkt dat de huisarts heeft verklaard de patiënt een bovenmatige dosis van 1000 mg morfine en 350 mg torium te hebben toegediend door deze subcutaan te injecteren in de beide bovenbenen. De conclusie van de Inspectie luidt dat de huisarts ‘in ernstige mate is tekortgeschoten.’ Hij heeft ‘strijdig gehandeld met de verantwoorde zorg.’

De familie van huisarts Tromp stuurt een eigen zienswijze uit, omdat ze vinden dat de kant van Tromp niet voldoende naar voren komt.

’s Avonds publiceert de Volkskrant de brief van de co-assistent. Daarin schrijft ze dat huisarts Tromp haar vertelde dat hij ‘ook weleens een zak over iemands hoofd had gedaan’ en dat de ‘C02 dood een hele zachte dood is’.

26 oktober 2013 Artsenorganisatie KNMG vindt dat voortaan elke vijf jaar gekeken moet worden of een huisarts nog voldoet aan de eisen om zijn vak uit te oefenen.

29 oktober 2013 Minister Schippers wil laten onderzoeken of de regels rond euthanasie moeten worden opgerekt. Een voorstel van de VVD-fractie om daarvoor een commissie van wijzen in te stellen noemt ze ‘verstandig.’

1 november 2013 Minister Schippers vindt dat de IGZ en het OM goed hebben gehandeld in de zaak Tuitjenhorn.

2 november 2013 De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) publiceert op haar website een brief met vragen aan de minister van VWS. VPH vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar het optreden van AMC, IGZ en OM in de zaak Tuitjenhorn. De huisartsen willen weten waarom het AMC zonder hoor- en wederhoor haar huisartsopleider ‘aangaf’ bij de IGZ, zo schrijft VPH. En waarom het IGZ zonder contact met de huisarts direct het OM inschakelde. De huisartsenvereniging vraagt zich af ‘of het OM zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de risico’s van haar optreden tegenover een uiterst kwetsbare huisarts. Sinds het eerste verhoor van het OM had hij een suïcidaal ziektebeeld ontwikkeld en in verband daarmee was hij een aantal dagen in crisisopvang.’

Volgens VPH is de essentiele vraag nog niet beantwoord: ‘Hoever mag een behandelend (huis)arts in acute (terminale) noodsituaties afwijken van de richtlijnen en protocollen voor de zorg rond het levenseinde, zonder het risico te lopen met de IGZ of het OM te maken te krijgen? Zowel voor de samenleving als voor (huis)artsen en andere zorgverleners is een helder antwoord van groot belang voor een veilige en verantwoorde zorgpraktijk.’

6 november 2013 Het Arondissementsparket Noord-Holland reageert op de brief van VPH. Het OM stelt dat in de brief van VPH een aantal ‘feitelijke onjuistheden’ staan die een ‘inhoudelijke reactie rechtvaardigen.’ Het parket schrijft: ‘In de periode van 5 t/m 12 september is er regelmatig contact geweest tussen de raadsvrouwe van de huisarts en de officier van justitie. De raadsvrouwe stond in contact met de psycholoog/psychiater van haar cliënt die geen bezwaar had tegen een verhoor. In overleg met deze behandelaar heeft de raadsvrouwe met de officier van justitie een maximale verhoorduur afgesproken van vier uur.’ (…) ‘De politie heeft tijdens de verhoren, waarbij de raadsvrouwe aanwezig was, aandacht geschonken aan de bijzondere situatie van de huisarts. Meerdere malen heeft de huisarts in het verhoor desgevraagd bevestigd dat hij zich in staat voelde om te worden gehoord en zijn er pauzes ingelast.’ 

7 november 2013 VPH reageert positief op brief van OM Noord-Holland. En schrijft verder: ‘Indien het AMC en de IGZ dezelfde openheid betrachten als het OM, kan dat bijdragen aan de beantwoording van de vele vragen die er rond de strafzaak Tuitjenhorn bestaan. Het is op dit moment aan de minister om te beslissen of een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop het AMC, IGZ en het OM zijn opgetreden. Daar valt van te leren, verwachten we.’

8 november 2013 De inspectie laat weten nog minstens vijf andere hulpverleners te gaan onderzoeken in de zaak van huisarts Tromp. De bevindingen van deze uitbreiding zullen meegenomen worden in het ‘calamiteitenrapport’ dat de Inspectie opstelt over de zorgverlening van de huisarts.

9 november 2013 Anneke Tromp, de weduwe van de huisarts, doet haar verhaal in Nieuwsuur. Ze zegt dat haar man tot een ‘weerloze pion in een wrang schaakspel’ is gemaakt. Niemand was geïnteresseerd in zijn verhaal, zegt ze.

10 november 2013 In reactie op het interview met de weduwe zegt de IGZ dat er gehandeld is ‘volgens de geldende procedure’. Het OM stelt dat zorgvuldig gehandeld te hebben in de verhoorprocedure.

12 november 2013 Minister Schippers wil een breed en onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de betrokken instanties in de kwestie Tuitjenhorn, zo meldt de Volkskrant

13 december 2013 Het AMC publiceert een interne evaluatie van de gebeurtenissen in Tuitjenhorn. Het ziekenhuis stelt dat ze goed gehandeld heeft en dat de melding bij de Inspectie terecht was. Wel had het AMC daar eerst met de huisarts over moeten praten. Het was ‘niet goed’ en ‘niet collegiaal’ dat niet eerst is gesproken met Tromp zelf, zo staat in het verslag.

Verder staat er: ‘Dat de inspectie er bij de melders van de afdeling Huisartsgeneeskunde op aandrong de huisarts in kwestie niet in te lichten en dat de melders de anonimiteit van de coassistent wilden beschermen, was niet voldoende reden dat na te laten.’ Ook meldt het AMC dat de Raad van Bestuur volgens de procedure van het AMC betrokken had moeten zijn bij de melding bij de Inspectie. De Raad van Bestuur werd echter pas op 12 september geïnformeerd.

14 december 2013 Het AMC nodigt de weduwe uit voor een gesprek, maar daar gaat zij niet op in.

27 juni 2014 De ministers Schippers Opstelten sturen een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze een onafhankelijke evaluatie aankondigen naar het handelen van alle betrokken instanties in de casus Tuitjenhorn.

31 maart 2015 Het onderzoek van de evaluatiecommissie wordt gepubliceerd, samen met het calamiteitenrapport van de Inspectie. 

STER reclame