NOS Nieuws Politiek Aangepast

Dag 1 van de Politieke Beschouwingen voorbij, lees hier wat er is gebeurd

 • De Kamer debatteert twee dagen over de kabinetsplannen van 2021
 • Vandaag zijn alle fractievoorzitters aan het woord gekomen
 • Donderdag om 10.45 uur begint premier Rutte aan zijn antwoord
Liveblog gesloten
 • Dag 1 zit erop, premier Rutte donderdag om 10.45 uur aan het woord

  De eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen is voorbij. Vannacht gaan de ambtenaren van de verschillende ministeries de antwoorden voorbereiden op de vragen die er zijn gesteld.
  Om 10.45 uur, vandaag dus al, begint premier Rutte met zijn antwoord en dat debat zal ook weer uitgezonden worden op NPO Politiek en te volgen zijn via de website en een liveblog.

 • Van Haga (eenmansfractie); veel kritiek, ook op corona-aanpak kabinet

  De laatste spreker is Van Haga, die bijna een jaar geleden de VVD-fractie moest verlaten. Hij vindt de coranamaatregelen voor studenten, maar ook voor de evenementenbranche, te ver gaan. "Studenten worden behandeld als kleuters met een alcoholverbod en een avondklok", aldus Van Haga, die denkt dat studenten aan het verpieteren zijn.

 • Van Kooten-Arissen (eenmansfractie) pleit voor 'stukje medemenselijkheid'

  Het Kamerlid Van Kooten-Arissen maakt duidelijk dat zij wil opkomen voor mensen in de zorg, arme gezinnen en huurders. Ze is uit de Partij voor de Dieren gestapt en later is haar samenwerking met Henk Krol ook gestopt, onder meer wegens een verschil van mening over de opvang van meer vluchtelingen uit Griekse kampen. "Ik ben er voor een stukje medemenselijkheid", benadrukt ze. Ze wil dat het kabinet zich hiervoor inspant. "Jullie zijn er hier voor ons."

 • Krol (eenmansfractie) hekelt kruideniersmentaliteit van het kabinet

  Kamerlid Krol is uit 50Plus gestapt en zit nu namens zichzelf in de Tweede Kamer. Hij begint over het vak K, de plek waar de ministers zitten. "De letter K staat voor kruideniersmentaliteit", constateert hij. Hij vindt dat het kabinet te weinig doet om de koopkracht te herstellen. Hij begint ook over de Betuwelijn, de spoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens, een volgens hem geldverslindende lijn. Krol zegt dat de pensioenen omhoog moeten en het huidige pensioenstelsel moet blijven.

 • Klaver vraagt FvD naar Russische connecties, Baudet: 'Ben je helemaal mal?'

  Na de inbreng van Baudet wil GroenLinks-leider Klaver weten of Baudet en zijn partij geld hebben ontvangen van de in Rusland geboren Kornilov uit Oekraïne, zoals sommige media hebben gemeld. Klaver zegt zich zorgen te maken over mogelijke Russische banden, omdat Baudet misschien vertrouwelijke informatie te horen krijgt uit de Commissie Stiekem als zijn partij meer zetels haalt.

  Baudet reageert geïrriteerd op de vraag van Klaver. "Ben je helemaal mal", is dan ook zijn reactie. Ook Kamervoorzitter Arib vindt dat de vraag van Klaver weinig te maken heeft met het onderwerp van het debat: de begroting van volgend jaar.

 • Baudet (Forum voor Democratie) wil met grafieken 'ravage' aantonen

  De partijleider van FvD heeft een aantal papieren meegenomen met grafieken over onder meer het woningtekort, de huurprijzen, de migratiegroei, de prijs van boodschappen, de EU-afdracht en andere gegevens, zoals weggepeste boeren. Er is sprake van een stijgende lijn en daarmee wil Baudet aangeven wat de gevolgen zijn van tien jaar kabinetten-Rutte. "Er is sprake van een ravage, een kaalslag in de publieke sector, de zorg, het onderwijs en de woningbouw." Baudet zit inmiddels bijna vier jaar in de politiek. "Ik had gedacht dat het sneller zou gaan. De rot zit dieper dan ik dacht."

  Kopieën van de grafieken worden uitgedeeld aan de ministers in vak K.

 • Van Brenk (50Plus) krijgt de vraag 'Mogen we er nog wel zijn?'

  De fractievoorzitter van 50Plus begint haar spreektijd met het verhaal van een oudere die haar vroeg of zij, de ouderen, er nog wel mogen zijn. Van Brenk benadrukt dat het ouderen treft dat ze worden aangeduid als "dor hout" en misschien niet onmiddellijk behandeld worden als er keuzes gemaakt moeten worden op een overvolle IC-afdeling. "Ouderen maken zich hier echt zorgen over", aldus Van Brenk.

  Brenk begint daarna over het pensioendebat waar de partij tegen is. "50Plus vergeeft tien jaar pensioenen op de nullijn niet."

 • Azarkan van Denk kritisch over tien jaar-Rutte

  Fractievoorzitter Azarkan wijst op het belang van de publieke sector in deze coronacrisis, om mensen op te vangen die hun baan verliezen of in de problemen komen. Hij kraakt het beleid van Rutte die meer dan tien jaar premier is. "Er moet een vangnet zijn, een sterke verzorgingsstaat om te zorgen dat de schaarste goed wordt verdeeld." Azarkan vindt ook dat er veel te weinig is gedaan aan de aanpak van racisme en discriminatie. "Er is sprake van een diepe racisme-crisis en ik had van het kabinet veel meer verwacht."

 • Van der Staaij (SGP) geeft ijsvogel aan kamerbodes voor het bewaren van rust

  SGP-leider Van der Staaij houdt een opmerkelijk betoog met historische verwijzingen naar niet alleen de Bijbel, maar ook naar een reliëf van een ijsvogel en zijn nest in de sokkel van het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein in Den Haag. Er staat bij SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS, dat betekent 'Rustig te midden van de woelige golven".

  Van der Staaij wil vooral duidelijk maken hoe belangrijk het is om rustig te blijven in deze moeilijke tijd. Hij haalt een ijsvogel, van ijzer, uit een doos en overhandigt het aan de Kamerbodes, als dank voor hun werk.

 • Stand van zaken na 12 uur debat

  Het debat is vandaag om 10.15 uur begonnen en de grootste partijen zijn aan het woord geweest. Veel fractievoorzitters hebben gesproken over de gevolgen van het coronavirus in Nederland, soms in meer beschouwende termen. Er zijn tal van onderwerpen aan het bod gekomen, zoals de zorgsalarissen, de bouw van nieuwe kerncentrales, opvang voor meer vluchtelingen, de rechtsstaat, EU-afdrachten, de aanpak van racisme en discriminatie en de hoogte van de huren.

  Duidelijk is wel dat de kabinetsplannen voor 2021 de steun krijgen van de coalitie en dat er weinig meer gesleuteld zal worden aan de begroting.

 • Partij voor de Dieren pleit voor ingrijpende veranderingen

  Fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil dat het kabinet "alles op alles" zet om een nieuwe pandemie te voorkomen. Ze wijst erop dat dit niet de eerste pandemie is, afkomstig van dieren. Dat was ook het geval bij vogelgriep en Q-koorts. "We moeten niet terugkeren naar het oude normaal."

  Ze vraagt om fundamentele keuzes, op het gebied van klimaat, landbouw, volksgezondheid en veeteelt. "Corona is ons niet als een zwarte zwaan overkomen."

 • Segers van ChristenUnie: corona maakt breuklijnen in Nederland zichtbaar

  Segers is de laatste spreker van de vier coalitiepartijen en ook hij begint over de coronacrisis en de gevolgen dat het virus heeft voor Nederland. Hij signaleert dat de afgelopen jaren het individualisme is doorgeslagen. "Door corona zijn de breuklijnen door ons land extra zichtbaar".

  Hij wijst op de verschillen tussen mensen met en zonder schulden, tussen bewoners in de Randstad en krimpregio's, tussen jongeren en ouderen. Hij hoopt dat Nederlanders voor elkaar zorgen. "Eenzaamheid is gif."

  Hij hoopt dat het kabinet blijft zorgen voor mensen die het minder goed hebben, zoals bewoners in Groningen en mensen met schulden. "We moeten ons niet sterk maken voor de groei van het nationaal bruto binnenlands product, maar op de groei van de samenleving."

  Hij gaat niet in op het verzoek van de oppositie om nu al iets te doen aan het salarissen van zorgpersoneel. Er komt een commissie die kijkt de structurele problemen in de zorg. Segers wil dat afwachten en geen "vluggertje" met het geven van enkele procenten er nu bij te geven. "Er moet een duurzame oplossing komen".

 • Asscher (zonder papier): kabinet moet corona-verantwoordelijkheid niet afschuiven

  De PvdA-leider Asscher uit in het begin van zijn betoog zijn zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen en de dreigende tweede golf. "Het gaat echt niet goed. We hebben een gigantisch probleem."

  Hij erkent dat het voor het kabinet nu niet gemakkelijk is, maar hij vindt wel dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt en belangrijke beslissingen bij de veiligheidsregio's laat. "Dat past niet, je moet de hete aardappel niet naar anderen gooien". Hij wil weten welke maatregelen het kabinet nu gaat nemen.

  Ook snapt hij de hoge boetes voor bij elkaar zittende jongeren niet. "Ze kregen onder uit de zak. Het waren heel, hele harde woorden." Hij vindt dat het kabinet vooral streng is voor anderen, maar niet voor zichzelf.

  Asscher doet zijn inbreng, zoals ieder jaar, helemaal uit zijn hoofd.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Asscher: niet de hete aardappel naar andere schuiven
 • Nog tien partijen te gaan, maar nu even pauzeren

  Het debat is geschorst tot 20.50 uur voor de dinerpauze. Er zijn tot nu zes fractievoorzitters aan het woord geweest en er staan er nog 10 fractievoorzitters op de sprekerslijst. De kans is groot dat het nachtwerk wordt.

 • Af en toe ook nog tijd voor een grapje

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Verjaardagen Kamerleden leiden even tot hilariteit