liveblog
NOS NieuwsAangepast

Algemene Politieke Beschouwingen: dit gebeurde er

liveblog gesloten

Het liveblog is afgesloten

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn voorbij.

Ron Fresen over het 'pleur op' profileringsfeestje in de Kamer

Ron Fresen over het 'pleur op' profileringsfeestje

Stemming over moties, in november kabinetsstandpunt over Oekraïne

De meeste moties halen geen meerderheid, zoals het SP-plan om in 2017 al het eigen risico te verlagen. Wel steunen regeringspartijen VVD en SP het verzoek van de oppositie om voor november 2106 een standpunt in te nemen over het Oekraïne-referendum. Ook wil een meerderheid dat winkeliers niet meer verplicht kunnen worden hun winkel op zondag open te houden. En de verkeersboetes mogen niet meer in de kas komen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te voorkomen dat de pot gespekt wordt met het uitschrijven van heel veel bekeuringen.

Slotverklaring van premier Rutte

Slotverklaring van premier Rutte

Rutte: we danken alle partijen die ons in moeilijke tijden steun gaven

Aan het eind van twee dagen debat zegt de premier iedereen erkentelijk te zijn die het kabinet gesteund heeft en mee heeft gedaan aan een constructief overleg. De partijen hebben geholpen Nederland door een hele moeilijke fase in de geschiedenis bestuurbaar te houden. "Wanneer het erop aankomt in overleg, staan we samen sterk. Die waarde moeten we koesteren en onderhouden."

Kabinet wil na rechtszaak pas kijken naar zondagse winkelsluiting kijken

De premier wil eerst afwachten hoe het loopt met een rechtszaak van een winkelier in een winkelcentrum, die tegen zijn zin op zondag open moet. Dat staat namelijk in zijn contract met de verhuurder van het winkelcentrum.

Rutte denkt dat er geld is om bezuiniging op scholen terug te draaien

De premier vraagt aan de minister van Financiën om er naar te kijken. "De Kamer geeft een helder signaal", aldus Rutte.

Geen extra bevoegdheden voor politie om treitervloggers aan te pakken

Het CDA heeft dit gevraagd, maar volgens het kabinet hebben burgemeesters genoeg mogelijkheden om tegen jongeren die via een blog op internet overlast bezorgen.

Rutte: gesprekken over bed, bad, brood lopen nog

Rutte: gesprekken over bed, bad en brood nog gaande

Rutte: verlagen eigen risico in 2017 is niet mogelijk

De premier ontraadt de motie van de SP om volgend jaar al te starten met het verlagen van het eigen risico. "Er is geen dekking, het is financieel niet deugdelijk en is technisch niet mogelijk", aldus Rutte.

Rutte: verlagen eigen risico in 2017 is niet mogelijk

Rutte begint met het doornemen van allerlei moties en het beantwoorden van vragen

De premier begint met een reactie op allerlei vragen en moties. In oktober komt er bij voorbeeld een brief over buitenlandse financiering van religieuze organisaties. Ook is het kabinet bereid om te kijken naar de problemen van chronisch zieken, die al jaren achtereen hun volledige eigen risico moeten betalen.

Om 21.25 uur is het woord aan premier Rutte

Dan gaat hij zeggen wat het kabinet gaat doen met alle ingediende moties.

Bontes: 'pleur op' moet Rutte kunnen zeggen

Bontes: 'pleur op' moet Rutte kunnen zeggen

Kuzu: Rutte wil xenofobische en nationalistische stemmen winnen

Kuzu: Rutte wil xenofobische en nationalistische stemmen winnen

50Plus: er is een kloof

50Plus-fractievoorzitter Krol vindt dat er helemaal geen evenwichtig inkomensbeeld is, zoals het kabinet zegt. Hij vindt dat de kloof tussen werkenden en gepensioneerden groter is geworden.

Partij voor de Dieren: doorgaan op dezelfde voet is dom

PvdD-leider Thieme vraagt aandacht voor het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving om de voedselproductie zoals landbouw en veeteelt heel anders in te richten omdat dat een groot onderdeel vormt van het klimaatprobleem.

SGP heeft steun van de Kamer voor vrijheid winkels dicht op zondag

SGP-leider Van der Staaij heeft steun gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie waarin staat dat winkeliers nooit gedwongen kunnen worden op zondag open te zijn. Het kabinet moet er op toezien dat winkeliers de vrijheid houden om op zondag dicht te zijn.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra plaatst een kanttekening bij dit verhaal. Hij wil weten of het hier om ondernemers gaat die een huurcontract hebben gesloten voor een plek in het winkelcentrum, inclusief de verplichting om op zondag open te zijn. Zijlstra: "Dat is dan een eigen keuze. Je kunt niet eerst zo'n contract tekenen, en achteraf zeggen dat je toch niet op zondag open wil."

SGP heeft steun voor vrijheid winkels dicht op zondag

GroenLinksleider Klaver wil sneller afgesproken aantal asielzoekers opvangen

Klaver vindt dat Nederland beter zijn best moet doen om het afgesproken aantal asielzoekers uit Griekenland op te vangen. Volgens premier Rutte wil het kabinet dat wel, maar is de administratie in Griekenland zo slecht dat er opstoppingen van mensen ontstaan. Hij heeft de Griekse premier Tsipras al hulp aangeboden, maar het schiet niet echt op. Rutte: "En als Nederland het vreemdelingensysteem van Griekenland overnemen kan echt niet." Klaver, Roemer, Pechtold en Segers vinden toch dat het kabinet meer moet doen.

Klaver wil sneller afgesproken aantal asielzoekers opvangen

Oppositiepartijen eisen duidelijkheid Oekraïne-referendum

Oppositiepartijen eisen duidelijkheid Oekraïne-referendum

De ChristenUnie blij met toezegging VVD vrijheid onderwijs

CU-leider Segers is blij dat de VVD heeft beloofd niet te willen tornen aan de onderwijsvrijheid, en dus ook de vrijheid voor religieus onderwijs.

Segers wil verder dat het kabinet een einde maakte aan financiering van gebedshuizen en dergelijke vanuit landen die zelf geen vrijheid van godsdienst hebben. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft deze motie ook ondertekend.

Segers blij met toezegging VVD over vrijheid onderwijs

Pechtold houdt vast aan taalcursussen voor asielzoekers vanaf dag één

D66-leider Pechtold eist dat het kabinet binnen een maand zorgt voor taalcursussen voor asielzoekers, ook als zij nog wachten of zij in Nederland mogen blijven of niet. Het kabinet wil alleen officiële taalcursussen voor mensen met een verblijfsstatus. Voor asielzoekers zijn er vrijwilligers die helpen met Nederlands leren. Een jaar geleden sprak een Kamermeerderheid deze wens al uit, maar het kabinet is het er niet mee eens.

Pechtold benoemt het thema van het debat: tegenstellingen. Hij heeft er vertrouwen in dat tegenstellingen in de samenleving overwonnen kunnen worden door samenwerking.

Pechtold eist van kabinet snel taalcursussen voor asielzoekers

Wilders: alleen zonder islam zal Nederland een vrij land blijven

PVV-leider Wilders dient een motie in waarin staat dat "de de-islamisering van Nederland" het speerpunt van het kabinetsbeleid moet zijn. Wilders noemt het kabinet Rutte II een ramp voor Nederland. "We hebben leiders nodig die zeggen dat Nederland van ons is."

Het valt D66-leider Pechtold op dat de PVV geen motie van wantrouwen indient, terwijl dat bijna gewoonte was geworden. Pechtold: "Nu heeft u een laatste kans om het te doen, en dan doet u het niet. Dat is een compliment aan het kabinet." Wilders: "De kiezers hebben bij de verkiezingen op 15 maart zelf de kans om een motie van wantrouwen in te dienen."

Wilders vindt dat "de-islamisering" speerpunt van het kabinet moet zijn

Samsom: pleur-op was zorgvuldig 'gefocusgroept'

PvdA-leider Samsom zegt dat de uitspraak van premier Rutte bij Zomergasten "zorgvuldig gefocusgroept" was. Daarmee wil hij zeggen dat hij vermoedt dat de VVD vooraf heeft getest en uitgezocht of zo'n uitspraak zou aanslaan bij potentiële kiezers van de VVD. Hij herhaalde het niet eens te zijn met de uitspraak, omdat Rutte volgens hem zo een groep Nederlanders van zich afduwt.

Samsom: 'pleur op' was zorgvuldig gefocusgroept

CDA-leider Buma vindt juist dat aan vrijheid van meningsuiting grenzen zitten

Buma is het niet eens met de VVD, en vindt dat er sneller grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting.

Hij vindt de stijl van premier Rutte niet goed voor het herstel van vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de politiek. "In een wereld waar er veel rumoer is, is het degene die het hardst schreeuwt, die wint. Het is alleen maar effectbejag. Het zijn loze woorden en loze beloftes."

Buma: Rutte zal als populist de boeken ingaan

Zijlstra: we moeten oppassen dat we niet te snel beledigd zijn

VVD-fractievoorzitter Zijlstra verdedigt nogmaals de uitspraak van premier Rutte "pleur op". Hij is bang dat mensen steeds sneller beledigd zijn, en vindt dat de premier ook als mens in de Tweede Kamer zulke dingen moet kunnen zeggen. "We moeten oppassen dat straks geen mensen beledigd zijn als iemand met een kort rokje op straat loopt, of bier zit te drinken op een terras. Of een boerkini draagt, want dat verbieden vind ik net zo onverstandig."

Zijlstra kraakt zorgfonds plan van SP

Zijlstra ziet een overeenkomst tussen de PVV en iemand in een kroeg

"Hoe PVV omgaat met Europa is een beetje als iemand in de kroeg die aan de beurt is om een rondje te geven en dan net even weg is", zegt VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Hij doelt er op dat de PVV wel een nexit wil, maar de EU wil behouden voor de zaken waarvan Nederland profiteert.

Zijlstra vindt dat sommige andere fractievoorzitters heel negatief zijn over Nederland. "Als je sommigen hoort lijkt het of het slecht gesteld is met de zorg in Nederland, alsof je beter in Sierra Leone naar het ziekenhuis kunt. Dat viel mij wel op."

Zijlstra ziet een overeenkomst tussen de PVV en iemand in een kroeg

SP-leider Roemer wil toch datum horen van Rutte

Roemer is er niet tevreden mee dat premier Rutte niet wil zeggen wanneer hij komt met een concrete uitvoering van het Oekraïne-referendum. Hij wil vanavond toch een datum horen.

Hij dient verder een motie in waar in staat dat volgend jaar het eigen risico van de zorg omlaag moet. Alleen 50Plus en PvdD hebben hun handtekening onder de motie gezet. Het voorstel krijgt geen steun van een meerderheid in de Tweede Kamer omdat VVD en PvdA in ieder geval tegen zijn.

SP, PvdD en 50Plus willen volgend jaar al lager eigen risico

Debatinstituut: VVD-fractievoorzitter Zijlstra winnaar debatprijs

Het debat is nog niet afgelopen maar het debatinstituut heeft Halbe Zijlstra uitgeroepen tot winnaar van het Kamerdebat van gisteren en vandaag. D66-leider Pechtold heeft volgens de jury de tweede plaats verdiend.

Debat begint over een paar minuten

Dan komen alle fractievoorzitters weer aan het woord in deze volgorde:

1. Roemer SP 2. Zijlstra VVD 3. Buma CDA 4. Samsom PvdA 5. Wilders PVV 6. Pechtold D66 7. Segers ChristenUnie 8. Klaver GroenLinks 9. Van der Staaij SGP 10. Thieme PvdD 11. Krol 50PLUS 12. Kuzu GrKÖ 13. Bontes GrBvK 14. Klein