Premier Netanyahu
NOS Nieuws

Kabinet Israël tempert verwachtingen over staakt-het-vuren in Gaza

De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt-het-vuren in Gaza getemperd. Netayanhu noemde de totstandkoming van zo'n bestand "kansloos" zolang niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt: de vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van de Hamas-milities en het Hamas-bestuur, en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging voor Israël zal zijn. Het is de vraag of met name die laatste doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Netanyahu reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden van vrijdag, waarin hij lovend was over een nieuw "Israëlisch" voorstel voor een einde aan de oorlog. "Israël heeft een voorstel gedaan en Hamas heeft gezegd dat het een wapenstilstand wil. Deze deal is een mogelijkheid voor hen om te bewijzen dat ze het ook echt menen."

Twee belangrijke Israëlische ministers keerden zich vandaag tegen het plan. Minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir dreigt het kabinet ten val te brengen als Netanyahu een akkoord sluit zonder dat Hamas is vernietigd. Zo'n "onbezonnen" akkoord zou volgens hem een overwinning voor terrorisme betekenen en een bedreiging voor de veiligheid van het land.

Ook minister van Financiën Smotrich eist dat de oorlog doorgaat totdat Hamas is vernietigd en alle gijzelaars zijn bevrijd. Zo niet, dan stapt ook hij uit de regering.

Israëlisch voorstel

De uitspraken zijn opmerkelijk, omdat president Biden vrijdag nog zei dat het jongste voorstel uit de koker van Israël kwam. Volgens hem is Hamas "niet meer in staat" om een aanslag uit te voeren op Israël, zoals het in oktober afgelopen jaar deed.

Hamas reageerde positief op de speech van Biden, juist vanwege de belofte van een permanent staat-het-vuren en de terugtrekking van de Israëlische troepen uit Gaza.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl