De set van het NOS Sport-programma Studio Tour in 2015
NOS Nieuws

Volkskrant beschrijft misstanden bij NOS Sport, ook presentatoren genoemd

Onderzoek van de Volkskrant heeft meer informatie over misstanden op de werkvloer van NOS Sport aan het licht gebracht. De krant sprak de afgelopen maanden met 32 werknemers en voormalige medewerkers. Het artikel bevestigt het beeld van een onveilig werkklimaat op de sportvloer.

In een reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen, nogmaals worden excuses gemaakt.

"Op de redactie is het tot op de dag van vandaag gebruikelijk om openlijk te spreken over het uiterlijk van vrouwelijke sporters en collega's", zeiden oud-medewerkers tegen de krant. "Met enige regelmaat ging het over de vraag of je 'haar zou doen''', zei een van hen. Seksueel getinte opmerkingen of grappen zijn aan de orde van de dag, schrijft de krant.

Meerdere vrouwen zouden vanwege hun borsten bijnamen hebben gekregen. Tegen een vrouwelijke medewerker zou zijn gezegd: "Je weet toch dat je hier alleen zit omdat je een vrouw bent, het was nog beter als je ook nog zwart was geweest".

Ook over medewerkers met een migratieachtergrond of religieuze overtuiging werden grappen gemaakt, schrijft de krant. Voormalig presentator Aïcha Marghadi hoorde van een collega met wie ze conflict had dat ze een 'excuus-Marokkaan' was. Een andere oud-medewerker hoorde een collega "Allahoe akbar" roepen toen een voetballer van Marokkaanse afkomst een rode kaart kreeg. Een medewerker met een Aziatische achtergrond zou in het bijzijn van collega's kroepoek, loempiaatje of pinda zijn genoemd.

Tom Egbers

Een vrouw vertelt in de Volkskrant over haar ervaringen met presentator Tom Egbers. De vrouw begon in 2005 als 22-jarige aan een stage bij NOS Sport. Egbers (toen eind veertig) begon avances te maken, zei ze tegen de Volkskrant. Hij belde haar op en stuurde sms'jes en e-mails, zowel onder werktijd als daarna. Uiteindelijk valt ze voor zijn avances. Ze zoenen een aantal keer en daar blijft het bij, schrijft de krant.

De situatie escaleerde volgens de stagiaire toen de vrouw van Egbers, Janke Dekker, erachter kwam. Egbers zou de stagiaire vervolgens zijn gaan pesten en intimideren. In het bijzijn van meerdere collega's zou hij haar onder meer "het serpent" hebben genoemd. Dat gedrag zou bijna twee jaar zijn doorgegaan. Uiteindelijk stapte de vrouw naar de hoofdredactie. Die beloofde met Egbers te gaan praten maar dat zou niet hebben geholpen. Een jaar later was de vrouw van de ene op de andere dag verdwenen, schrijft de Volkskrant.

Egbers zegt in de krant anders tegen de gebeurtenissen van toen aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. "Onze relatie als zodanig betreur ik nu, vele jaren later, zeer zeker", zegt hij tegen de krant. "Vanwege het verdriet dat ik er in mijn privéleven mee heb veroorzaakt. Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar."

MORES

De vrouw van Egbers was tot maart voorzitter van MORES, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat zij voorzitter was zou voor meerdere medewerkers de afgelopen tijd reden zijn geweest om niet naar MORES te stappen. Ze vertrouwen er niet op dat hun klachten daar onafhankelijk zullen worden behandeld, aldus de Volkskrant.

Het is de bedoeling dat de vrouw van Egbers in april bij MORES terugkeert. Het meldpunt liet eerder weten dat het besluit van Dekker "absoluut geen verband houdt" met het onderzoek.

Aïcha Marghadi

In de krant komt ook voormalig presentator (2010-2012) Aïcha Marghadi aan het woord. Ze zegt in de krant dat de hoofdredactie aanvankelijk blij was met haar komst, maar dat de ontvangst op de vloer koel was. "Eigenlijk was Aïcha kansloos vanaf het moment dat ze voor het eerst de redactievloer opliep", zegt een voormalige collega. "Ze was én vrouw én iemand van kleur én iemand van buiten."

Marghadi vertelt ook over haar ervaring met Jack van Gelder, die daar gisteren in het tv-programma HLF8 over sprak. Marghadi wilde Van Gelder vragen of hij haar mentor wilde zijn. Toen zij hem daarover belde, zat Van Gelder naar eigen zeggen in bad. Van Gelder vroeg of ze er niet even bij wilde komen liggen.

Drie oud-collega's bevestigen tegen de krant dat Marghadi werd gepest. "Iedereen werd gevraagd mee te gaan lunchen, behalve Aïcha". Iemand die er nog werkt, schaamt zich dat hij of zij het niet niet voor Marghadi heeft opgenomen.

Niet iedereen is het daarmee eens. Anderen vinden dat Marghadi zich onmogelijk maakte, zich niet bescheiden opstelde en zichzelf isoleerde.

Vertrouwenspersoon

Gisteren werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn terugtreedt. De aanleiding is een inventarisatie door een externe vertrouwenspersoon over meldingen van grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. In het verslag van de vertrouwenspersoon staan meldingen over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken.

De vertrouwenspersoon kreeg de opdracht vanwege de onrust op de redactie na de berichten vorig jaar over een onveilige werkcultuur bij het tv-programma De Wereld Draait Door. De hoofdredactie van NOS Sport kreeg daarna het verwijt dat ze jarenlang niets had gedaan met vergelijkbare klachten op de eigen redactie.

Reactie NOS-directie

De NOS-directie heeft gereageerd op het krantenartikel van vanavond. "We schamen ons voor de ervaringen die we lezen in de Volkskrant. Aan iedereen die dit heeft meegemaakt, bieden we nogmaals onze oprechte excuses aan."

De directie gaat praten met iedereen die in het artikel wordt genoemd. NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat de voorbeelden in de krant het beeld bevestigen dat uit de inventarisatie van de vertrouwenspersoon kwam. "Dit laat nogmaals zien dat er echt werk aan de winkel is, en dat wat er in het verleden is gebeurd nooit meer mag voorkomen."

Advertentie via Ster.nl