NOS NieuwsAangepast

Hoofdredactie NOS Sport treedt terug om jarenlange gevallen grensoverschrijdend gedrag

De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn terug, om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap" naar aanleiding van een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Bijna honderd mensen hebben zich gemeld bij de externe vertrouwenspersonen.

Die meldingen gaan over de afgelopen ruim twintig jaar en betreffen ook de werkcultuur. De klachten komen van interne en externe medewerkers, en ook van voormalige medewerkers. NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat hij "geraakt" is en biedt excuses aan. Volgens Timmer gaan de meeste klachten over langer geleden, maar zijn er ook recenter nog voorvallen geweest.

De externe vertrouwenspersoon die de inventarisatie heeft opgesteld heeft de afgelopen maanden geen feitenonderzoek gedaan. "Toch heeft het verslag indringende inzichten opgeleverd, die de NOS raken en tot actie dwingen", staat in een verklaring van de omroep. In het inventarisatieverslag staan meldingen over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken.

De vertrouwenspersoon had de opdracht gekregen om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie in kaart te brengen. Aanleiding was een oproep van de hoofdredactie van NOS Sport om ongewenst gedrag te melden, na de publiciteit over het tv-programma De Wereld Draait Door. Op een personeelsbijeenkomst in december kreeg de hoofdredactie het verwijt dat die meldingen er al lang waren, maar dat er niets mee werd gedaan.

Daarop werd besloten om de inventarisatie te laten doen en te gaan werken aan een cultuurverandering. Ook de vertrouwenspersoon kreeg vervolgens te horen dat leidinggevenden op de sportredactie niet genoeg hebben gedaan met signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Excuses

Het terugtreden van de vierkoppige hoofdredactie is niet per direct, omdat "de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven", staat in de verklaring. Hoofdredacteur Maarten Nooter wijst erop dat er een onderzoek komt naar de cultuur op de redactie en dat er "kritisch naar onszelf en onze organisatie" wordt gekeken. "En dus ook naar de mensen die daar leiding aan geven."

NOS-directeur Gerard Timmer wil geen uitspraken doen over de termijn waarbinnen de hoofdredactie gaat terugtreden. "Daar komen we over een maand of twee op terug."

Over de meldingen zegt Timmer dat het gaat om voorbeelden van omgangsvormen "die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat". Een concreet voorbeeld wil hij niet noemen, omdat het risico is dat het herleidbaar is. Hij biedt excuses aan: "Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen."

Professionele begeleiding

Medewerkers die daar behoefte aan hebben krijgen professionele begeleiding aangeboden. Verder wordt het beleid met betrekking tot het melden van grensoverschrijdend gedrag verbeterd, omdat de signalen onvoldoende aan het licht zijn gekomen.

Bij de publieke omroep loopt ook een breder onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de cultuur, door een commissie onder leiding van oud-minister Martin van Rijn. De NOS zal de uitkomsten van deze inventarisatie met die commissie delen.

Staatssecretaris Uslu van Media laat weten dat het haar raakt dat NOS-medewerkers zich onveilig hebben gevoeld en dat signalen niet serieus zijn opgepakt. Maar ze benadrukt ook dat de kwestie op meer plekken in de mediasector speelt. "Er moet ook gekeken worden naar de onderliggende systemische oorzaken van deze problemen." Ze roept medewerkers en oud-medewerkers van de NOS-sportredactie op om zich te melden bij de commissie-Van Rijn, zodat die ook de situatie bij NOS Sport kan onderzoeken.

Advertentie via Ster.nl