NOS Nieuws

Kleine meerderheid Nederlanders achter 2G, maar steun voor coronabeleid daalt

Een kleine meerderheid van de bevolking (55 procent) steunt het uitgangspunt van het zogenoemde 2G-systeem, waarbij mensen alleen nog een QR-code krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van het coronavirus. Een recente negatieve test is dan niet meer voldoende.

Twaalf procent is neutraal over 2G en 31 procent is tegen. De weerstand is het grootste bij de achterban van de SGP (niet meer dan 7 procent voor), Forum voor Democratie (10 procent) en de ChristenUnie (30 procent). Ruim 60 procent van de PVV-stemmers is juist voorstander. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research onder 2207 Nederlanders in opdracht van de NOS.

Het kabinet wil het systeem invoeren bij horeca en evenementen en op termijn ook mogelijk maken op onder meer de werkvloer. In de samenleving leidt dit voornemen tot verdeeldheid omdat ongevaccineerden er door worden buitengesloten. En ook in de Tweede Kamer hikken veel partijen ertegenaan, inclusief de ChristenUnie. Vandaag debatteert de Kamer over het coronabeleid, inclusief 2G.

Jongeren vaker tegen

Ruim de helft van de Nederlanders steunt dus het algemene principe van 2G; naar de exacte omstandigheden waarin het wel en niet acceptabel is, is in de peiling niet gevraagd. Wel bevat het onderzoek de stelling 'bedrijven moeten in staat worden gesteld niet-gevaccineerden te verbieden naar kantoor te komen'. 47 procent is het daar mee eens.

Naast de achterban van SGP, FvD en ChristenUnie zijn ook jongeren (tot 35 jaar) niet enthousiast over het 2G-systeem. Van hen is maar 35 procent voor. Hetzelfde geldt voor migranten met een niet-westerse achtergrond (37 procent voor). Deze groepen kennen relatief veel niet-gevaccineerden. Het meest positief zijn stemmers op VVD en D66, met meer dan 70 procent steun. Deze partijen lijken ook in de Kamer akkoord te gaan met het systeem.

Het maatregelenpakket dat het kabinet afgelopen weekend invoerde - 2G maakte daar nog geen onderdeel van uit, maar bijvoorbeeld wel eerdere sluiting van winkels - zorgt voor verdere verdeeldheid onder de bevolking. Waar een derde (33 procent) voor is, vindt eenzelfde deel dat er strengere maatregelen nodig zijn. Bij elkaar 28 procent wil de maatregelen versoepelen (17 procent) of zelfs helemaal loslaten (11 procent). Zes op de tien vinden de 'beperkte lockdown' te billijken.

Wat die verschillende groepen in deze discussie met elkaar gemeen hebben is dat zij steeds kritischer worden op het beleid van het kabinet. Ongevaccineerden waren dat al, maar het geldt nu ook voor de gevaccineerden. Voor het eerst sinds het moment dat I&O Research het draagvlak voor de corona-aanpak is gaan meten (maart vorig jaar) heeft een meerderheid (57 procent) geen of slechts beperkt vertrouwen. Bij de vorige meting in oktober was dat nog maar 36 procent; 64 procent had dat vertrouwen wel.

Zwalkend

Volgens onderzoeker Peter Kanne van I&O Research verwachten Nederlanders linksom of rechtsom meer visie en daadkracht van de overheid, ook op de langere termijn. "Vorig jaar was er nog het nodige begrip voor het kabinet, dat ook was overvallen door deze crisis. Maar inmiddels overheerst het idee dat men toch van eerder gemaakte fouten zou moeten hebben geleerd en dat er een zwalkend beleid wordt gevoerd. De helft (48 procent) vindt terugkijkend dat de versoepelingen van eind september onverantwoord waren. Het voordeel van de twijfel, dat voorheen vaak van stal werd gehaald, is nu geheel verdampt.""

Kanne noemt 2G daarbij "de nieuwe splijtzwam in coronasamenleving". Hij ziet steeds meer onbegrip bij gevaccineerden voor mensen die zich niet laten inenten. Zij vinden steeds meer dat dit soort maatregelen moeten worden genomen die vooral beperkend zijn voor niet-gevaccineerden. Terwijl de laatste groep zich steeds meer in de hoek gezet voelt, zich in zijn vrijheden voelt beperkt en de overheid steeds meer beschouwt als een 'dictatuur'.

Advertentie via Ster.nl