NOS Nieuws

De ups en downs van de Nederlandse staatsschuld

Door de extra corona-uitgaven leek de Nederlandse staatsschuld uit te komen boven de EU-grens van 60 procent van het bbp. Maar dat is toch niet gebeurd.