NOS Nieuws Buitenland Aangepast

Greenpeace niet tevreden • Afgezwakte slotverklaring klimaattop Glasgow

Liveblog gesloten
 • Greenpeace niet tevreden, maar blij met ten einde lopen fossiele tijdperk

  Greenpeace Nederland vindt de afspraken die in Glasgow zijn gemaakt slap en zwak, maar vindt het belangrijk dat er een signaal is gegeven dat het 'fossiele tijdperk' ten einde loopt. "En dat is belangrijk", zegt Greenpeace-energiespecialist Dewi Zloch. "De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak."

  Volgens haar is het aan jonge mensen, activisten en door de klimaatcrisis meest bedreigde landen te danken dat landen in 2022 moeten laten zien hoe ze ervoor gaan zorgen dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperkt blijft. "Zonder deze inzet zou deze klimaattop volledig zijn geflopt."

  Greenpeace ziet het als een vooruitgang dat er afspraken zijn gemaakt over financiële hulp aan andere landen, om zich aan het veranderende klimaat aan te kunnen passen. "Maar wat werd beloofd om hen hierin tegemoet te komen, kwam niet in de buurt van wat nodig is. Deze kwestie moet bovenaan de agenda van de rijke landen staan als de volgende klimaattop in Egypte wordt gehouden."

 • Voorzitter Sharma had het even moeilijk

  Nadat Zwitserland zijn teleurstelling over de afzwakking op het laatste moment van de steenkoolafspraak naar voren had gebracht, kreeg conferentievoorzitter Sharma het even moeilijk:

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  COP26-president Alok Sharma breekt na tegenvallende slotverklaring
 • Imperfect, een stap in de goede richting of historisch?

  Voorzitter Sharma noemde de tekst waar nu overeenstemming over is "imperfect", maar een stap in de goede richting. Dat gevoel wordt breder gedeeld. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs "historisch".

  Over de verdere uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs is in Glasgow twee weken onderhandeld. Dat er afspraken over het verminderen en afbouwen van fossiele brandstoffen zijn gemaakt, wordt als een doorbraak gezien, ook al worden er geen deadlines genoemd. Een andere belangrijke punt is dat er wordt vastgehouden aan het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Om die reden wordt landen gevraagd vaker dan de eerder genoemde vijf jaar met een aanscherping van hun klimaatplannen te komen, om te beginnen volgend jaar.

  Ook belangrijk is dat er meer geld beschikbaar komt voor arme landen, zodat die zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging.

 • Akkoord over slottekst klimaatconferentie in Glasgow

  Op de VN-klimaatconferentie is overeenstemming bereikt over de slottekst. De laatste hobbel was een passage over het afbouwen van steenkool. China en India maakten daar bezwaar tegen. In plaats van het 'afbouwen' van het gebruik van steenkool staat er nu dat het steenkoolgebruik 'teruggebracht' moet worden, tot teleurstelling van veel andere landen.

  Voorzitter Sharma was zichtbaar geëmotioneerd toen hij de landen die hun teleurstelling naar voren brachten, had aangehoord. Toch is er ook opluchting dat er overeenstemming is.

 • Aanpassingen China en India aangenomen

  Tot teleurstelling van veel landen is de verzwakking van de afspraak over het afbouwen van steenkool aangenomen.

  "Ik bied mijn excuses aan voor de manier waarop dit gegaan is", zegt de voorzitter. "Maar ik weet ook dat u begrijpt dat we dit pakket moeten aannemen." Dat levert hem applaus op.

 • Het is decision time, zegt de voorzitter

  Voorzitter Sharma heeft de vergadering heropend. "Het is decision time", zei hij. De onderhandelingen zijn niet makkelijk geweest, maar hij is onder de indruk van wat er gedaan is voor "onze mensen en onze planeet."

  China en India willen toch een aanpassing in de passage over stoppen met steenkool. Daarin moet worden gesproken over "verminderen" in plaats van "gefaseerd afbouwen". Onder meer Zwitserland en de EU spreken hun teleurstelling uit, maar het lijkt er toch op dat er overeenstemming is over de slottekst.

 • Voor de afsluiting wordt in de zaal koortsachtig overlegd

  Reuters
 • Last minute overleg met China en India

  Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de VS en de EU overleg gehad met de delegaties van China en India. Deze landen hebben moeite met de passage over de gefaseerde afbouw van het gebruik van steenkool.

  Een verslaggever van persbureau Reuters hoorde de Amerikaanse gezant John Kerry tegen zijn Chinese collega zeggen: "We verwachten van jullie dat jullie het gebruik van steenkool de komende twintig jaar terugbrengen tot nul. Daar heb je net voor getekend."

  Eerder deze week kondigden de VS en China gezamenlijk aan dat ze met het gebruik van steenkool zouden stoppen.

 • In Glasgow is het nu wachten op de afsluiting

  1/4 NOS/Heleen Ekker
  2/4 NOS/Heleen Ekker
  3/4 NOS/Heleen Ekker
  4/4 NOS/Heleen Ekker
 • De hoofdpunten uit de tekst die nu op tafel ligt

  Op tafel ligt nu een conceptslottekst waarin drie belangrijke zaken zijn afgesproken. In de eerste plaats is het streven om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperkt te houden erin vastgelegd. Om dat te bereiken moet er de komende jaren heel veel gebeuren. Om die reden wordt landen gevraagd vaker dan de eerder genoemde vijf jaar met een aanscherping van hun klimaatplannen te komen, om te beginnen volgend jaar.

  Een tweede belangrijk voornemen dat in de conceptslottekst is opgenomen is dat het gebruik van steenkool gefaseerd wordt afgebouwd en dat overheden geen subsidies meer geven aan projecten waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt. Met name India en Iran liggen op dit punt dwars.

  Ook belangrijk is dat er meer geld beschikbaar komt voor arme landen, zodat die zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging.

 • Voorzitter waarschuwt niet te morrelen aan de slottekst

  De vergadering is nu geschorst. Voorzitter Sharma vraagt iedereen in de ruimte te blijven, want hij wil snel door naar de afsluiting van de klimaattop. Hij waarschuwt dat heel de puzzel van tafel valt als er op kleine onderdelen wordt gemorreld aan de tekst.

  Eerder zei hij al dat de deelnemers zich niet moeten afvragen wat ze nog meer voor hun land willen bereiken, "maar wat we samen bereikt hebben".

 • Meeste landen achter laatste tekstvoorstel, India kritisch

  Tot dusver ondersteunen de meeste landen het laatste tekstvoorstel van het Britse voorzitterschap. Nog niet alle landen hebben hun mening gegeven.

  Van de grote landen was tot nu toe alleen India kritisch. India probeert te voorkomen dat er een verwijzing komt naar de geleidelijke afschaffing van subsidies voor kolen en andere fossiele brandstoffen. Volgens India is daar geen overeenstemming over.

  Ook beschuldigt India rijke landen ervan er een onhoudbare levensstijl op na te houden, met een verspillend consumptiepatroon. India vindt dat het recht heeft op het verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen.

 • We moeten ambitie tonen, zegt vertegenwoordiger Tuvalu

  Een vertegenwoordiger van Tuvalu liet een foto van zijn kleinkinderen zien. "Ik kijk elke avond naar hun foto. En denk na over wat ik ze straks kan vertellen als ik terugkom uit Glasgow." Hij zei ook: "Klimaat is niet politiek, we moeten ambitie tonen". Tuvalu is een eilandstaat in de Stille Oceaan en is een van de landen die groot gevaar loopt door de zeespiegelstijging.

  De Marshall-eilanden verkeren in dezelfde riskante positie. "Iedereen hier zou zichzelf dezelfde vraag moeten stellen", zei de hoofdonderhandelaar van dit land. "Kunnen we deze bijeenkomst verlaten zonder uitkomst, terwijl we midden in een pandemie zitten? Ik denk het niet." Ze vindt wel dat er meer moet gebeuren wat betreft de schadevergoeding die de rijke landen voor de klimaatschade in arme landen moeten betalen.

 • Emotionele oproep Frans Timmermans

  Eurocommissaris Frans Timmermans deed een emotionele oproep aan alle deelnemers in Glasgow om vast te houden aan het streven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en zich niet te verliezen in details. "Ik smeek jullie om deze tekst te omarmen", zei hij. En: "Alstublieft, laat dit moment niet voorbijgaan omdat dit of dat er niet in staat". Volgens hem bieden de afspraken die er nu liggen voldoende houvast om hoopgevend te zijn.

  Hij reageerde op kritische geluiden van onder meer India dat de tekst van het slotakkoord niet in balans zou zijn.

  De oproep van Timmermans leverde hem een warm applaus op.

 • Deelnemers Glasgow terug in grote zaal

  De deelnemers aan de VN-klimaattop in Glasgow hebben het gezamenlijk overleg in de grote zaal hervat. Dat zou eerder vanmiddag al gebeuren maar voorzitter Alok Sharma gaf de delegaties meer tijd om onderling overleg af te ronden. Bij de heropening vroeg Sharma de deelnemers om niet naar het beste resultaat voor het eigen land te streven, maar zich neer te leggen bij wat goed is voor de wereld.

  Het is nog onduidelijk wat het overleg in de wandelgangen en kleine zaaltjes heeft opgeleverd. Staat in de slotverklaring bijvoorbeeld dat het streven blijft om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden? En haalt de zin dat de wereld afscheid neemt van fossiele brandstoffen de eindstreep? Dat laatste stond wel in de meest recente conceptverklaring. De milieuactiegroep Greenpeace noemt dat een doorbraak.

  Positief is dat Guinee tevreden is over de afspraken over klimaatschade. Dat is een belangrijk punt voor arme landen. Dit Afrikaanse land was eerder deze top kritisch over deze afspraken.