Jaap van Dissel en Aura Timen van het RIVM
NOS NieuwsAangepast

Dit zijn de experts die het coronabeleid bepalen

 • Rinke van den Brink

  Redacteur gezondheidszorg

 • Rinke van den Brink

  Redacteur gezondheidszorg

De wetenschappers die samen het Outbreak Management Team (OMT) vormen, bepalen het Nederlandse coronabeleid. Elke week komen ze bijeen om een serie vragen te beantwoorden die het kabinet heeft gesteld of die ze zelf hebben opgeworpen. Op basis van hun beraadslagingen adviseren ze het kabinet.

Die adviezen worden in deze coronacrisis standaard overgenomen. Gevraagd of de adviezen van de experts nog altijd heilig zijn, antwoordde premier Rutte op zijn persconferentie van 7 april volmondig "ja". En minister De Jonge van Volksgezondheid zegt het hem voortdurend na: "We volgen de adviezen van de experts".

Wie zijn die wetenschappers die het coronabeleid bepalen?

Het OMT heeft een vaste kern van zeven leden. Een stuk of tien RIVM-wetenschappers en een groep van zo'n twintig andere deskundigen sluiten in wisselende samenstelling aan bij het OMT.

De vaste leden

Jaap van Dissel is als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM voorzitter van het OMT. Zijn rechterhand Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, is secretaris.

De andere vaste leden zijn namens het Nederlands Huisartsen Genootschap Masja Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij dat NHG. Ann Vossen, arts-microbioloog en viroloog in Leiden, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie waarvan zij voorzitter is. Annelies Verbon, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internist Infectiologen en hoogleraar aan het Erasmus MC. Verder Emile Schippers, voorzitter van de een slapend bestaan leidende Vereniging voor Infectieziekten en internist-infectioloog in het Haga Ziekenhuis

 • Hollandse Hoogte / nederlandse freelancers
  Ann Vossen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • ANP
  Jacco Wallinga van het RIVM

Ook Jaap Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige, verbonden aan het Amsterdam UMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, is kernlid. Maas leidt het arbo-management-team, een onderdeel van het OMT dat input levert voor de vergaderingen ervan. Het laatste vaste OMT-lid is Anne de Vries, arts infectieziektebestrijding van de GGD Kennemerland.

De RIVM'ers

Verder schuiven leden van de RIVM-staf geregeld aan bij het OMT. De bekendste van hen is de epidemioloog en hoofd Modellering van Infectieziekten Jacco Wallinga, tevens hoogleraar aan het LUMC. Wallinga is verantwoordelijk voor de modellen die het verloop van de epidemie voorspellen.

Tot de RIVM'ers in het OMT horen verder onder meer viroloog Chantal Reuskens en arts-microbioloog Daan Notermans die vanaf 2007 ook betrokken was bij de OMT's over de jarenlange Q-koorts-epidemie die Nederland destijds trof.

Ook epidemioloog Wim van der Hoek, hoofd van de afdeling Respiratoire Infecties, is wekelijks van de partij, net als arts infectieziektebestrijding Corien Swaan en communicatieadviseur Kevin Kosterman, de eindredacteur van het Infectieziektenbulletin.

De overige leden

Onder de frequent aanwezige overige leden van het OMT zijn hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC en hoogleraar Intensive Care Medicine en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers (ook Erasmus MC), die de afgelopen weken een sleutelrol speelde.

Dan schuiven steevast een aantal van de volgende hoogleraren medische microbiologie aan bij het OMT: Menno de Jong (Amsterdam UMC), Margreet Vos (Erasmus MC), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis en UMC Utrecht), Alexander Friedrich (UMCG), Marc Bonten (UMC Utrecht) en Andreas Voss (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc).

 • ANP
  Sjaak de Gouw van de GGD
 • ANP
  Nienke Nieuwenhuizen van Verenso

Verder vergaderen een aantal internist-infectiologen, artsen infectieziektebestrijding en infectiepreventiedeskundigen regelmatig mee. Ook voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, praat mee binnen het OMT, net als Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziekten bij GGD Nederland.

Alleen als er een noodzaak is

Het OMT komt alleen bijeen als daartoe aanleiding is, zoals in de jaren 2007 tot 2010 met de uitbraak van Q-koorts en in 2009 bij de Mexicaanse griep. Het formuleert elke vergadering een advies. De besprekingen zijn vertrouwelijk, de notulen worden niet openbaar, maar het advies wel.

Dat wordt eerst besproken in het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (Bao), daarna wordt het formeel aangeboden aan de minister van VWS.

NOS op 3 legde eerder al uit wat de rol is van het OMT in deze coronacrisis. Dat zie je in onderstaande video:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl