Kuzu, Pechtold, Buma, Asscher en Baudet voor aanvang van het debat ANP

Het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van de landelijke partijleiders in Amsterdam is tumultueus verlopen door een discussie over racisme. D66-leider Pechtold en Forum voor Democratie-leider Baudet kwamen in aanvaring over de stelling over discriminatie.

Baudet begon met te zeggen dat discriminatie uit den boze is en dat hij tegen racisme is. "Maar wat je wel ziet is een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de criminaliteit hier in Amsterdam, met een Marokkaanse en Oost-Europese achtergrond."

Hierop beschuldigde Pechtold Baudet van racistische uitspraken. Baudet: "Nu gaat u weer demoniseren." Pechtold: "Ah, bel ome Theo." Baudet herhaalde dat hij de uitspraken van Pechtold en minister Ollongren smaad en laster vindt. Pechtold zei dat de Amsterdamse nummer 2 van FvD, Yernaz Ramautarsing, wel degelijk iets heeft gezegd over het verband tussen IQ en huidskleur.

Veel tumult tijdens eerste debat voor gemeenteraadsverkiezingen

Baudet riep dat dat niet waar is en haalde Ramautarsing op het podium. Die zei ook dat hij helemaal niet heeft gezegd dat sommige rassen een hoger IQ hebben dan andere. In het tumult werd de discussie verder gevoerd. Ramautarsing werd door de organisatie van het podium geleid.

Asscher tegen Baudet: "Zeg dan hier dat je het niet gezegd wilt hebben, neem dan afstand, wees een kerel en niet dat huilie-huilie." Pechtold vulde aan dat de andere partijleiders pas met de discussie zouden ophouden als Baudet duidelijk maakt waar hij staat als het gaat over IQ en ras of huidskleur.

Baudet bleef zeggen dat hij tegen racisme en discriminatie is, maar dat wetenschappelijk wel is aangetoond dat er verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen en hun gemiddelde IQ. "Sommige mensen zijn langer, Chinezen hebben een hoger IQ dan Nederlanders. Dat heeft met sociale omstandigheden, voeding en van alles te maken. Dit staat niet ter discussie. Maar dat heeft wat ons betreft geen invloed op de rechten die iemand heeft in de samenleving."

Lilian Marijnissen (SP) noemde de opvattingen van Baudet over racisme en rassen ambivalent, met elkaar in tegenspraak. CDA-leider Buma vond al het tumult een beschamende vertoning voor de Nederlandse politiek.

Tuinkabouter

Voor dit felle gedeelte van het debat werd er over verschillende stellingen gediscussieerd. Een van de andere stellingen ging over Schiphol. Hier kwamen partijleiders Klaver en Baudet tegenover elkaar te staan toen Baudet de klimaatverandering een grote hoax noemde.

"Het is niet waar dat 97 procent van de wetenschappers zegt dat de mens de klimaatverandering veroorzaakt", zei Baudet. "Schiphol moet blijven groeien, het is een belangrijke pijler van onze economie. Je kunt vanuit Nederland de hele wereld bevliegen en dat moet zo doorgaan. Een vliegveld in zee is in een paar jaar te realiseren als we de vergadercultuur doorbreken."

Klaver wil dat Schiphol niet groeit en dat vliegveld Lelystad niet open mag. Hij herhaalde dat Schiphol en vliegen alles te maken hebben met klimaatverandering. "Dit is hoe u omgaat klimaatverandering. Als we straks naar buiten lopen en we zien een man met een wit gewaad en een puntmuts dan zeg ik 'kijk een racist' en dan zegt u 'nee hoor, dat is een tuinkabouter'."

Over de woningmarkt in Amsterdam waren alle partijleiders het eens: de stad moet open blijven en niet bepaalde mensen weren om er te komen wonen. Alleen SP-leider Marijnissen ziet daar wel wat in.

"In Amsterdam is geen plaats meer voor de gewone Amsterdammers, de thuiszorgmedewerker en de leraar", zei Marijnissen. "Je hoeft Amsterdam niet meer op slot te doen, Amsterdam zit al op slot voor mensen met een gewoon salaris."

Buma en Pechtold willen dat er meer huurwoningen worden verkocht voor de middengroepen. Asscher, Klaver en Kuzu (Denk) zien daar juist niets in omdat er dan te weinig woningen overblijven voor de lage inkomens. Kuzu: "Het leidt tot slechte woningen voor een hoge prijs."

VVD en PVV ontbraken

Het debat werd georganiseerd door debatcentrum De Balie en dagblad het Parool. Aan het debat deden mee Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA), Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Tunahan Kuzu (Denk).

De VVD ontbrak, omdat partijleider Rutte bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea is en fractievoorzitter Dijkhoff carnaval viert in zijn woonplaats Breda. De VVD wilde een andere prominent sturen, maar daar zag de organisatie niet veel in. PVV-leider Wilders is er niet omdat zijn partij in Amsterdam niet meedoet.

STER reclame