Dijsselbloem en mini-minister Haci Nuh ANP

De koopkracht van het gemiddelde Nederlandse huishouden stijgt volgend jaar naar verwachting met 0,6 procent.

Dat blijkt uit de Miljoenennota die minister Dijsselbloem heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet erkent dat het vanwege de demissionaire status minder kan doen dan het zou willen. Maar Dijsselbloem zei dat sommige dingen zo belangrijk zijn dat er extra geld voor moet worden uitgetrokken.

Leraren

Hij noemde als voorbeelden onder meer de 270 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden van leraren in het basisonderwijs en de 435 miljoen voor de zorg voor mensen in verpleeghuizen, over vier jaar oplopend tot 2 miljard. Ook is er zo'n 425 miljoen beschikbaar voor de koopkracht van mensen met weinig inkomen, "zodat ook zij merken dat het volgend jaar iets beter gaat in Nederland". Het gaat dan om gepensioneerden, mensen met een uitkering en werkenden met lage inkomens

Van alle huishoudens gaat 82 procent er op vooruit en van alle mensen die werken is dat 87 procent.

Rijksoverheid

Dijsselbloem benadrukte dat Nederland er sinds het begin van het kabinet veel beter voorstaat dan bij het begin van het kabinet dat er nu meer werk is en dat de staatsschuld is afgenomen. Hij voegde eraan toe dat niemand verwacht had dat het kabinet het zo lang zou volhouden. "Ook de volgende regering moet brede samenwerking zoeken en ook mijn opvolger moet de financiën voor nu en voor straks in balans houden."

Werkloosheid op laagste punt sinds 2008

Mensen met een uitkering gaan er gemiddeld 0,3 procent op vooruit, gepensioneerden 0,6 procent en mensen met een baan 0,7 procent. De bezuiniging op de heffingskorting wordt voor een deel uitgesteld en de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog. Ouderen krijgen een hogere ouderenkorting.

Verwacht wordt dat de werkloosheid volgend jaar naar 390.000 daalt en daarmee uitkomt op 4,3 procent van de beroepsbevolking, het laagste punt sinds 2008. De economie groeit naar verwachting met 2,5 procent.

Eigen risico

Het begrotingsoverschot komt uit op 0,8 procent, dat is ongeveer 6 miljard euro. De staatsschuld daalt naar 53,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim onder de Europese norm, die bepaalt dat de staatsschuld van lidstaten maximaal 60 procent mag bedragen.

Veel van deze cijfers waren de afgelopen tijd al naar buiten gekomen.

Het eigen risico gaat volgend jaar omhoog van 385 naar 400 euro en het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt met 6 euro per maand. Om problemen bij de inning van belastingen het hoofd te bieden, houdt het kabinet 75 miljoen euro achter de hand voor de Belastingdienst.

Rijksoverheid

Verder gaat er onder meer extra geld naar veiligheid, de bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit en naar de Voedsel- en Warenautoriteit.

Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet op diverse punten nog veranderingen zal doorvoeren.

Mini-minister

Dijsselbloem werd in de Tweede Kamer bijgestaan door de 12-jarige Haci Nuh. De jongen is eerder dit jaar door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb uitgeroepen tot 'mini-minister van Financiën'. Anders dan gebruikelijk is er morgen en overmorgen geen Kamerdebat over de Miljoennennota. De Algemene Beschouwingen worden dit jaar gecombineerd met het debat over de regeringsverklaring.

Dijsselbloem biedt koffertje aan

STER reclame