Wat vonden andere politici van de Troonrede?

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het evident dat middengroepen, "de groepen die zwaar hebben geleden in de crisis", onder het komende kabinet extra aandacht krijgen. Dat zei hij in een reactie op de plannen van het demissionaire kabinet.

Segers is het eens met de boodschap van de Troonrede dat meer mensen moeten profiteren van de economische groei. Een toezegging kan hij nog niet doen, zegt Segers, die meedoet aan de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij wijst erop dat de formatie nog niet rond is. "Er is nog geen regeerakkoord." Maar wat hem betreft staat buiten kijf dat middengroepen ook moeten gaan merken dat het beter gaat met Nederland.

U kunt ervan uitgaan dat de begroting onder het komende kabinet nog fors wordt omgegooid.

CDA-leider Buma

Het CDA zegt dat de vooruitzichten voor de toekomst goed zijn, maar benadrukt dat er nog steeds grote vraagstukken zijn die beantwoord moeten worden. "Denk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rondom migratie en integratie en het bieden van zorg aan mensen die dat nodig hebben", zegt partijleider Buma. "U kunt ervan uitgaan dat de begroting onder het komende kabinet nog fors wordt omgegooid."

D66-leider Alexander Pechtold, die ook aan de formatietafel zit, deelt die mening. Hij geeft een compliment aan het demissionaire kabinet "dat moeilijke beslissingen heeft moeten nemen, maar nu toch een begroting achterlaat waarin niemand erop achter uit gaat." Hij vindt dat het volgende kabinet het stokje moet overnemen en ervoor moet zorgen dat iedereen erop vooruit gaat.

'Niets nieuws'

De oppositie is aanmerkelijk minder positief over de Troonrede. PVV-leider Geert Wilders zegt "weinig tot niets nieuws" te hebben gehoord en dat heel Nederland wacht op het nieuwe kabinet. Dat er meer geld gaat naar de verpleeghuiszorg, waar zijn partij zich ook hard voor maakt, stemt hem niet tevreden. "Het is veel te weinig en veel te laat."

Dat geldt ook voor Emile Roemer van de SP. Hij wijst erop dat er door alle bezuinigingen de afgelopen jaren veel personeel uit de zorg is vertrokken. "En nu heb je ze weer nodig en kun ze je niet meer vinden."

GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt het jammer te vinden dat de formatiepoging met zijn partij is mislukt. Hij had vandaag graag een begroting met een GL-stempel willen presenteren. Daar had wat Klaver betreft in elk geval in gestaan dat alle kolencentrales zouden sluiten, dat het eigen risico in de zorg was afgeschaft en dat er meer geld voor onderwijs was bijgekomen.

STER reclame