NOS Nieuws

Meer leraren met een tijdelijk contract

Het aantal leraren in het voortgezet onderwijs met een vaste aanstelling is opnieuw gedaald. Bijna een kwart van de 77.000 leraren heeft nu een tijdelijk contract. Het ministerie van Onderwijs wil juist dat leraren sneller een vaste baan krijgen. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat leraren afhaken.

De cijfers zijn afkomstig van uitvoeringsorganisatie DUO, dat verbonden is aan het ministerie. Het Onderwijsblad, van vakbond AOb, schrijft dat het aantal docenten nagenoeg gelijk is gebleven, maar het aantal leraren met een vast contract daalde in een jaar tijd met bijna 900. Het aantal leraren met een tijdelijk contract nam toe met meer dan duizend.

Ook in het mbo is het aandeel leraren met een tijdelijk contract toegenomen. Het gaat inmiddels om 22 procent, terwijl dat tien jaar geleden nog 12 procent was. In het primair onderwijs is voor het eerst in jaren juist sprake van een lichte afname van tijdelijke contracten.

Pensioen

Dat meer leraren een tijdelijk contract hebben, heeft deels te maken met de vergrijzing. Er zijn meer docenten die met pensioen gaan. Zij hebben meestal een vast contract en worden veelal opgevolgd door jongeren die beginnen met een tijdelijk contract, schrijft het Onderwijsblad.

Ook speelt mee dat scholen met subsidies uit het Nationaal Programma Onderwijs de afgelopen jaren tijdelijke krachten hebben aangesteld. Maar volgens de AOb is dat niet het hele verhaal en ligt het voor een deel ook aan het beleid op scholen, tot ergernis van de vakbond.

Onderwijsraad kritisch

In Den Haag wordt al langer gewerkt aan een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat leraren, en andere schoolmedewerkers, na maximaal een jaar een vast contract krijgen. Volgens een wetsvoorstel van toenmalig minister Wiersma moet 80 procent van het personeelsbestand in het voortgezet onderwijs in vaste dienst zijn.

De PO-raad en VO-raad, die de belangen van schoolbesturen behartigen, hebben eerder gezegd geen noodzaak te zien in de voorstellen. En ook de Onderwijsraad, die het kabinet adviseert, heeft zich afgelopen week kritisch uitgelaten; het voorstel zou schoolbesturen te veel klemzetten en vrijheid ontnemen. Bovendien zou de noodzaak van de veranderingen niet zijn aangetoond.

In dagblad Trouw zegt rector Dick Middelhoek van het Laurens Lyceum in Rotterdam dat 80 procent vaste contracten moeilijk haalbaar is. Hij wijst erop dat leerlingenaantallen flink kunnen fluctueren, wat gevolgen heeft voor de financiële mogelijkheden. "Stel dat je ineens 200 leerlingen minder hebt, dan kan het zomaar zijn dat je voor een leraar plotseling geen werk hebt. Je hebt daarom een flexibele schil nodig."

Middelhoek zegt dat op zijn school tien docenten nog studeren. Ook hebben volgens hem sommige jonge docenten meer dan een jaar nodig om te laten zien dat ze het vak beheersen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl