Franc Weerwind
NOS Nieuws

Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

Een kind uit het buitenland adopteren mag niet meer, heeft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming besloten. Wie nog een procedure heeft lopen komt nog wel in aanmerking, zegt de minister. Nieuwe adoptieprocedures zijn niet meer mogelijk.

Weerwind volgt de wens van de Tweede Kamer. Die nam vorige maand een motie van de SP aan, waarin het kabinet werd gevraagd met een plan te komen "waarmee interlandelijke adoptie op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd". De motie werd behalve door de SP ook gesteund door PVV, VVD, BBB, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, FvD en JA21.

Aanvankelijk wilde Weerwind die motie niet uitvoeren. Hij wilde zijn ministerie eerst de gevolgen en mogelijkheden in kaart laten brengen. Nu is dus toch besloten tot een adoptiestop.

Volgens de minister staat het zorgvuldig afbouwen van adoptie voorop. "Voor betrokkenen komt het nieuws dat we nu definitief gaan stoppen mogelijk als een schok, schrijft Weerwind. Hij voegt eraan toe dat dit veel emotie met zich mee kan brengen. "Ik ben mij daar zeer van bewust."

Volgens het ministerie gaan procedures van aspirant-adoptieouders die al in het bezit zijn van een BKA-nummer (Buitenlands Kind ter Adoptie) vooralsnog door, inclusief informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. "In deze lopende procedures wordt wel aangegeven dat de adoptieprocedure mogelijk niet afgerond kan worden, afhankelijk van hoe het afbouwplan vorm zal krijgen."

Vernietigend rapport

Over adoptie uit het buitenland wordt al jaren gepraat. Adoptie uit het buitenland werd in 2021 stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden. Daarna maakte minister Weerwind adoptie uit acht landen alsnog mogelijk: de Filippijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand, Zuid-Afrika, Bulgarije en Portugal.

SP-Kamerlid Van Nispen zei dat hij door de jaren heen tot de overtuiging is gekomen dat adoptie uit het buitenland op termijn geen duurzame oplossing is om kinderen te beschermen. Volgens hem is het verplaatsen van kinderen niet altijd in hun belang en is het voor hen gezonder om op te groeien in de eigen regio. Ook wees hij op misstanden in het verleden, zoals valsheid in geschrifte en roof en verhandeling van kinderen.

Toen de motie werd ingediend, ontraadde Weerwind die. Hij zei dat de acht landen zorgvuldig zijn uitgezocht, dat het Nederlandse systeem "kindgestuurd" is, dat er veel waarborgen zijn ingebouwd en dat adoptie niet moet stoppen. In het persbericht legt hij niet uit waarom hij ineens van mening is veranderd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl