Bezoekers verlaten het Concertgebouw terwijl de politie de veiligheid bewaakt na een optreden van het Jerusalem Quartet
NOS Nieuws

Politie en bonden vragen om meer geld voor uitvoering coalitieplannen

De politie en de politievakbonden willen meepraten over de uitwerking van het voorlopige regeerakkoord. Ze vrezen dat de druk op politiemensen verder toeneemt door de plannen die in het coalitieakkoord staan en zeggen een paar honderd miljoen euro nodig te hebben om investeringen in het politieapparaat te doen.

"Het benoemen van veiligheid als topprioriteit biedt ons hoop. Maar het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord gaat veel van ons vragen", schrijven korpschef Janny Knol en de voorzitters van de Centrale Ondernemingsraad en politievakbonden in een brief aan de partijen in de Tweede Kamer.

Hoewel er nog geen kabinet is, kiest de politie er toch voor nu die brief te sturen. "We willen geen moment onbenut laten om de structurele onderfinanciering van de politie onder de aandacht te brengen", zegt Loes Thissen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar hebben we al eerder aandacht voor gevraagd, maar nu het onderhandelingsakkoord er ligt, is het een goed moment om dat nog eens te doen. De tijd van pleisters plakken is voorbij."

400 miljoen nodig

De politie en de bonden willen dat getoetst wordt wat de in het coalitieakkoord gestelde prioriteiten voor de politie zullen betekenen. PVV, VVD, NSC en BBB willen bijvoorbeeld "meer zichtbare aanwezigheid" van wijkagenten, een versterkte aanpak van de georganiseerde criminaliteit, meer inzet tegen kindermisbruik, computercriminaliteit en straatintimidatie, en een hardere aanpak van voetbalhooligans.

"Dat de politie nauw verweven is in de wijk, is inderdaad één van de unieke eigenschappen van deze politie", zegt Thissen. "Maar het sentiment in de samenleving is echt aan het veranderen, er is veel onvrede. Dat zie je in de demonstraties, maar ook de criminaliteit is aan het verharden. Daar moet je als politie een goed antwoord op hebben. Nu is de druk zo hoog dat de politie in de knel komt. Hierdoor trekken we steeds verder terug uit de wijk. Dat moeten we juist niet willen om de veiligheid te blijven waarborgen."

"Om een gezonde organisatie te blijven, komen wij structureel 200 miljoen euro tekort", stelt de politie. Naast dat bedrag "is structureel 200 miljoen euro nodig om vervolgstappen te zetten. Deze vervolgstappen zijn essentieel voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord".

Arbeidsvoorwaarden

De korpschef zegt ruimte nodig te hebben om te investeren in de professionalisering van mensen en de vernieuwing van systemen en werkprocessen, "zodat de politie (digitaal) bij de tijd is".

"Wat wat ons betreft in het onderhandelingsakkoord onvoldoende naar voren komt, is de digitalisering", zegt Thissen. "Criminaliteit speelt zich niet alleen af in de fysieke wereld, maar ook in de digitale. Wil je daar goed op aangesloten blijven, dan heb je systemen nodig om grip te houden op online criminaliteit. Daarnaast moeten onze mensen ook de kennis hebben om daar een antwoord op te kunnen bieden."

Ook zouden er betere arbeidsvoorwaarden voor politiemensen moeten komen, met meer aandacht voor de risico's van het beroep. Zo zien de bonden vaker posttraumatische stressstoornissen onder agenten. "Politiemensen dienen met trots en overtuiging de samenleving en rechtsstaat, maar er moet een balans zijn tussen wat er van hen wordt gevraagd en wat zij hiervoor aan waardering en erkenning terugkrijgen", staat in de brief.

Verwarde personen

De politie heeft ook veel te maken met mensen die verward gedrag vertonen. "Die mensen hebben eigenlijk geen politie maar zorg nodig", zegt Thissen. "Het is nu heel moeilijk om die hen geplaatst te krijgen op plekken die nodig zijn. Dus je moet de gezondheidszorg zo inrichten dat de tweedelijnszorg op orde is. Daar zien we nu dat we voor dichte deuren komen te staan. Als er aan de zorgkant meer wordt geïnvesteerd kun je ook meer aan preventie doen, waardoor problemen voorkomen worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl