NOS Nieuws

Van nieuwe korpschef tot nieuwe eenheden: veel veranderingen in politiewereld

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

  • Remco Andringa

    redacteur Politie en Justitie

De politie maakt dit jaar flinke veranderingen door: een nieuwe korpschef, nieuwe landelijke eenheden en vier vakbonden die willen fuseren.

Vanmiddag werd Janny Knol (54) geïnstalleerd als de nieuwe korpschef, morgen begint ze. Daarmee staat voor het eerst een vrouw aan het roer van de nationale politie.

Knol begon dertig jaar geleden als agent in Deventer en klom op tot allerhoogste baas. Haar eerste prioriteit: het contact met de samenleving zien te behouden. "Steeds vaker staan we als politie tegenover in plaats van tussen de mensen", zei ze vandaag bij haar installatie.

Knol wil dat de politie meer in de wijk te zien is, maar ook online. De impact van digitale criminaliteit wordt volgens haar onderschat. "Het internet heeft een politiefunctie nodig."

Manusje van alles

Ze wil ook voorkomen dat de politie een "manusje van alles" wordt. Wat haar betreft richt de politie zich vooral op haar primaire taak, het handhaven van de regels. Knol wil kijken of sommige andere taken kunnen worden uitbesteed. Zo riepen de politiebonden laatst al op om de controle op jachtvergunningen weg te halen bij de politie.

Al jaren is de politie onderbezet en ook de komende jaren blijft dat zo. De boel draaiende houden zou wel eens de grootste uitdaging kunnen worden voor de nieuwe korpschef, zegt Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. (NPB) "We doen nog steeds te veel werk met te weinig mensen. Voor 2030 zijn we niet op sterkte."

Misstanden

Ze hamert er ook op dat Knol verder moet met een cultuuromslag bij de politie. De afgelopen jaren was er binnen de organisatie bijvoorbeeld sprake van discriminatie. In haar vorige functie bij de politie Oost-Nederland schorste Knol vorig jaar nog zes agenten om een racistisch filmpje.

Ook waren er misstanden bij de Landelijke Eenheid. Daar heerste op verschillende plekken een onveilige werksfeer en waren er drie zelfdodingen.

Opgeknipt

De politie besloot daarom de Landelijke Eenheid in tweeën te knippen. Sinds 1 januari is er een specialistische eenheid en een opsporingseenheid.

Bij de eerste eenheid zijn bijvoorbeeld de forensische experts en persoonsbeveiligers ondergebracht. De tweede eenheid houdt zich vooral bezig met het bestrijden van georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercriminaliteit. Hieronder vallen de landelijke recherche, undercoveragenten en arrestatieteams.

Met de splitsing hoopt de politie afdelingen en teams overzichtelijker te maken en beter te laten samenwerken. Bovendien vergt de zware misdaad en groei van cybercriminaliteit een nieuwe aanpak, zegt de politie. Een groot deel van de toenmalige leiding is vertrokken.

Vakbonden

Verandering is er ook bij de vakbonden, vanouds een machtige factor in de politiewereld. Ook hier hebben bestuurders die jarenlang het uithangbord van hun vakbond waren, plaatsgemaakt voor nieuwe gezichten.

Bovendien willen de vier politievakbonden fuseren. "Verzuiling is niet meer van deze tijd", zegt Nine Kooiman van de NPB. "Elkaar beconcurreren is alleen maar energieverspilling."

Wanneer het zo ver is, is nog niet duidelijk. Er wordt stapsgewijs naartoe gewerkt door steeds intensiever samen te werken. Een fusie zal leiden tot een flinke reorganisatie bij de vier bonden. Daarover lopen de gesprekken nog.

Wat dit jaar in ieder geval onveranderd blijft, is de dreiging van protestacties. De bonden roepen agenten op om binnenkort een dag te staken, om te voorkomen dat ze in de toekomst moeten blijven doorwerken tot hun 67e.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl