Dienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
NOS Nieuws

Ontkerkelijking zet door: de kerk vergrijst, maar de moskee niet

De ontkerkelijking zet nog steeds door. Vorig jaar rekende 42 procent van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap, blijkt uit cijfers van het CBS. Tien jaar eerder was dat nog een meerderheid: 53 procent.

De afname is vooral te zien onder katholieken. In 2013 noemde 26 procent van de Nederlanders zich nog rooms-katholiek. Tegenwoordig is dat nog maar 17 procent.

Het aantal protestanten daalde in dezelfde periode van 16 naar 13 procent. Het aantal moslims steeg juist, van 5 naar 6 procent. Het aantal mensen met een andere geloofsovertuiging bleef stabiel op 6 procent.

Christenen ouder dan moslims

Onder ouderen is het aantal gelovigen het grootst. Zo zegt 63 procent van de 75-plussers dat zij bij een geloofsgemeenschap horen. Onder de jongste groepen is dat grofweg de helft minder. De religieuze betrokkenheid is het laagst in de categorie 25 tot 35 jaar: van hen zegt maar 29 procent een geloof aan te hangen.

Onder moslims is de leeftijdsverdeling heel anders. Waar de gemiddelde leeftijd van katholieken en protestanten ruim boven de 50 jaar ligt, zijn moslims gemiddeld 36 jaar.

Protestanten bezoeken naar verhouding het vaakst een gebedsdienst. Van hen gaat 33 procent minimaal wekelijks naar de kerk. Onder rooms-katholieken is dat maar 6 procent. Van de moslims gaat 27 procent minimaal wekelijks naar de moskee.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl