NOS NieuwsAangepast

Rechter zet streep door vergunning gasproject Schiermonnikoog

De rechtbank Den Haag heeft de vergunning voor een nieuw gaswinningsproject in de Noordzee, vlak bij Schiermonnikoog, ongeldig verklaard. Het bedrijf ONE-Dyas mag daarom niet starten met de bouw van een boorplatform voor gaswinning.

De vergunning werd ongeldig verklaard omdat de aanpak van de stikstofuitstoot niet voldoende was onderbouwd. Het plan was om stikstofrechten van boerderijen te kopen om zo de stikstofuitstoot te compenseren. Ook was er onvoldoende bewijs dat de stikstofuitstoot geen schadelijke effecten zou hebben op beschermde natuurgebieden. Hierdoor voldeed het project niet aan de juridische en milieunormen die bestaan om de natuur te beschermen.

Ook oordeelde de rechtbank dat het geluid van de bouw van het gaswinningsplatform bruinvissen en zeehonden kan verstoren. Er waren maatregelen gepland, zoals een bellenscherm om het geluid te verminderen, maar deze waren niet voldoende om de impact op deze zeezoogdieren volledig te voorkomen. De benodigde vergunningen voor deze verstoringen waren niet allemaal correct afgegeven.

Niet definitief

Het project is hiermee niet definitief van de baan. Sommige delen van het project, zoals de aanleg van een pijpleiding en elektriciteitskabel, blijven wel goedgekeurd. Als de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat het project wil laten doorgaan, moeten eerst de onduidelijkheden opgelost worden.

De zaak werd aangespannen door milieuorganisaties uit Nederland en Duitsland. Zij hadden bezwaren tegen de geldigheid van de vergunning die werd verleend door het ministerie van Economische Zaken. Vanwege onduidelijkheid rondom de stikstofuitstoot schorste de rechter in april 2023 tijdelijk de vergunning.

Milieuorganisaties zijn bang dat gasboringen leiden tot onherstelbare schade aan onder meer de Borkumse Stenen, die boven Schiermonnikoog liggen. In dit stuk van de Noordzee is de bodem bedekt met een kenmerkende korst met grind, stenen en zwerfkeien.

Gaszekerheid

Nu het Groninger gasveld definitief dichtgaat, gaat gaswinning op de Noordzee een grotere rol spelen. Nederlandse huishoudens en bedrijven verbruiken op dit moment zo'n 30 miljard kuub gas op jaarbasis. Een derde van dat verbruik is afkomstig van onder de Noordzee, maar dat aandeel neemt snel af. Bedrijven zijn huiverig om investeringen te doen door de langdurige vergunningstrajecten en rechtszaken van milieuorganisaties.

Het gasveld waar de rechtszaak over ging, ligt deels in Nederland en deels in Duitsland en zou op termijn 5 procent van de Nederlandse gasvraag dekken. Noordzeegas zorgt er onder meer voor dat Nederland minder afhankelijk is van het buitenland.

Beide partijen kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl