Eind vorige maand protesteerden boeren bij de Europese Commissie in Brussel
NOS Nieuws

Europese Commissie wil regeldruk voor boeren verder verminderen na protesten

De Europese Commissie heeft nieuwe plannen gepresenteerd om boeren tegemoet te komen. De Commissie stelt voor om plannen die de landbouw moeten vergroenen aan te passen, zodat de regeldruk voor boeren minder wordt. Het is een handreiking naar de Europese boeren, die de afgelopen tijd veel en vaak demonstreerden tegen de vergroeningsplannen.

In het voorstel van de Europese Commissie staat dat vooral de milieueisen minder streng moeten worden. Veel maatregelen moeten niet langer verplicht zijn, maar vrijwillig. In plaats van dat boeren geen subsidie meer krijgen als ze zich niet aan maatregelen houden, krijgen ze extra geld als ze wel verduurzamingsmaatregelen treffen.

Zo stelt de Commissie voor om boeren niet langer te verplichten land braak te laten liggen. In plaats daarvan zou er een regeling moeten komen voor boeren die dat vrijwillig doen. Het braak laten liggen van landbouwgrond is volgens de Commissie gunstig voor de biodiversiteit.

Ook andere eisen om de landbouw klimaatvriendelijker te maken worden versoepeld. Zo hoeven boeren minder maatregelen te nemen om bodemuitputting te voorkomen en krijgen kleinere boerderijen minder controles. Landen mogen straks bij extreem weer uitzonderingen maken op regels.

Als aardappels bijvoorbeeld nog niet klaar zijn voor de oogst, maar boeren eigenlijk al een nieuw gewas zouden moeten planten om bijvoorbeeld stikstof op te nemen, kunnen zij zich makkelijker beroepen op overmacht.

Protesten

De afgelopen weken waren er in verschillende Europese lidstaten hevige boerenprotesten, onder meer in Frankrijk en België. In Brussel liepen de protesten meermaals uit de hand. Relschoppers belaagden de politie met dranghekken, vuurwerk en flessen.

Boeren zeggen dat ze van Brussel meer moeten doen om klimaat- en milieudoelen te halen dan boeren op andere plekken op de wereld, waardoor ze minder goed kunnen concurreren. Zo maken de boeren zich zorgen om een vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Amerikaanse landen, die de goedkope import van agrarische producten uit die landen stimuleert. Daar gelden over het algemeen minder strenge regels voor de landbouw, waardoor de productie makkelijker en goedkoper is.

'Grote vergissing'

Critici stellen dat door deze aangekondigde versoepelingen de transitie van de landbouw voor de zoveelste keer op de lange baan wordt geschoven. Er is onder meer kritiek van natuurorganisatie Greenpeace, die de aanpassingen een grote vergissing noemt. Maar de Europese Commissie vindt dat de versoepelingen de ambitie om de landbouw te verduurzamen niet verzwakken.

De plannen van de Europese Commissie moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de lidstaten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl