Aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee bij Ameland
NOS Nieuws

Vijlbrief: nu geen toestemming voor gaswinning onder Waddenzee

Het demissionaire kabinet geeft voorlopig geen toestemming voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, vanuit het Friese Ternaard. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw aan de Tweede Kamer. Vijlbrief volgt daarmee een advies op van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

De risico's op bodemdaling van de Waddenzee zijn te groot, zegt Vijlbrief. Bij de berekeningen voor de risico's speelt de zeespiegelstijging ook een rol. Die gaat sneller dan gedacht, aldus Vijlbrief.

Daarom is langer tijd nodig om alle risico's en berekeningen goed in kaart te brengen. Daarbij moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij ook de gelegenheid krijgen om plannen in te dienen met scenario's voor een lagere winning.

Uitstel definitief besluit

De Raad van State had bepaald dat Vijlbrief voor 1 april duidelijkheid moest geven over de gaswinning onder de Waddenzee. Door het benodigde onderzoek is dat nu niet haalbaar en gaat Vijlbrief uitstel van die beslistermijn vragen, en voorlopig geeft hij dus geen toestemming voor nieuwe winning.

Bij de provinciale verkiezingen vorig voorjaar bleek een meerderheid van de Friezen tegen gaswinning vanuit Ternaard te zijn.

De NAM vroeg drie jaar geleden een vergunning aan voor nieuwe winning. In de Tweede Kamer was een meerderheid er vorig jaar tegen, maar de vergunningsaanvraag moet aan de wet worden getoetst.

Volgens voorstanders van de winning zijn er niet genoeg duurzame alternatieven voor aardgas. Nu het gasveld van Groningen dichtgaat, moeten er volgens hen nieuwe velden worden gevonden. Het veld onder de Waddenzee zou op jaarbasis 2 procent van het Nederlandse jaarverbruik kunnen leveren, maar dat scenario gaat dus nu niet door. Verder bekeken moet worden welk scenario wel veilig zou zijn.

Tegenstanders van de gaswinning waarschuwen al langer voor bodemdalingen in het Waddengebied. De bodem komt daarbij minder vaak droog te liggen, wat gevolgen heeft voor de leefbaarheid en de natuur. Als dat gebeurt, dreigt het Waddengebied zijn status van Unesco-Werelderfgoed te verliezen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl