Hoogwater in de Aa in Pas-de-Calais
NOS Nieuws

Ook storm en hoge waterstanden in Frankrijk, België en Duitsland

De depressie die in Nederland storm Henk veroorzaakte, bezorgt ook andere landen in Noordwest-Europa overlast, vooral door de regen die hij met zich meebrengt. In Frankrijk is in het departement Pas-de-Calais code rood afgekondigd. Vooral in de rivier de Aa staat het water hoog, bijna net zo hoog als in november.

Op veel plaatsen is de rivier al buiten zijn oevers getreden:

Ook elders in Noordwest-Europa overlast door storm en hoogwater

De dienst die de waterstanden in de gaten houdt, waarschuwt voor "de veiligheid van mensen en hun bezittingen". Minister van Binnenlandse Zaken Damarnin heeft 120 brandweerlieden en militairen extra naar dit departement gestuurd en ook extra pompen. Op X zegt hij dat hij "Europa" gevraagd heeft om pompen met een extra grote capaciteit te sturen.

In andere departementen in het noorden van Frankrijk geldt code oranje. Vandaag wordt in het noorden en westen van Frankrijk meer storm en regen verwacht.

In België komen de gouverneurs van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant vanochtend bijeen om de wateroverlast in hun provincies te bespreken, schrijft de VRT in een liveblog. In Gent worden maatregelen genomen in verband met een zeer hoge waterstand in de Leie. De brandweer deelt zandzakken uit.

In Ninove, even ten westen van Brussel, dreigt de Dender te overstromen. De negentiende-eeuwse stuwen en sluizen zouden tegen 2020 vernieuwd worden, zodat ze meer water kunnen afvoeren, maar dit is nog niet gebeurd.

In Wallonië dreigen 17 waterlopen buiten hun oevers te treden. In de provincie Luxemburg heeft de brandweer in verband met wateroverlast zeer veel hulpverzoeken gekregen. "We hebben het aantal oproepen nog niet geteld, maar het is enorm", zei een woordvoerder tegen de VRT.

Duitsland

In Duitsland geldt in verband met storm en regen vrijwel overal code oranje of code rood, met uitzondering van het noordoosten. Het blijft op veel plaatsen in Duitsland tot morgen hard regenen.

Net als voor de jaarwisseling vrezen de autoriteiten in meerdere deelstaten voor dijkdoorbraken. In de deelstaat Nedersaksen, grenzend aan Nederland, is de brandweer bijna door zijn voorraad zandzakken heen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl