Xi Jinping en Joe Biden
NOS NieuwsAangepast

Biden en Xi urenlang samen: 'Echte vooruitgang geboekt'

De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar voor het eerst in een jaar tijd ontmoet. De twee wereldleiders spraken elkaar zo'n vier uur op een landgoed net buiten de Amerikaanse stad San Francisco. Ze kwamen onder meer overeen om de militaire communicatie tussen de twee grootmachten te herstellen en om gezamenlijk de productie van de drug fentanyl te bestrijden. Biden sprak na afloop van "echte vooruitgang".

De verhouding tussen beide landen was zeer gespannen , door militaire conflicten, ruzies over chiptechnologie en onenigheid over kunstmatige intelligentie (AI), maar de twee leiders zijn nu toch wat nader tot elkaar gekomen. Dat begon al aan het begin van hun ontmoeting, toen ze elkaar voor het eerst in een jaar weer de hand schudden .

Dit zijn de beelden van dat moment:

Biden en Xi komen na urenlang overleg nader tot elkaar

De twee brachten uren met elkaar door in vergaderingen, een werklunch en een gezamenlijke wandeling door de tuin. Zo lieten ze aan de wereld zien dat hoewel ze elkaars economische concurrenten zijn, ze elkaar niet in de weg hoeven te zitten. "De aarde is groot genoeg voor ons beiden om succesvol te zijn", zei Xi.

Biden zei tegen zijn Chinese ambtgenoot dat het van "het grootste belang is dat jij en ik elkaar duidelijk begrijpen, van leider tot leider, zonder misvattingen of miscommunicatie. We moeten ervoor zorgen dat de concurrentie niet uitmondt in conflicten".

Biden noemde Xi wel een dictator. Tijdens de persconferentie vroeg een journalist of Biden Xi nog steeds een dictator zou noemen. Daarop antwoordde Biden: "Hij is een dictator in zoverre dat hij een vent is die een land runt, een communistisch land dat is gebaseerd op een regeringswijze die totaal verschillend is van de onze."

De twee willen ook op militair vlak weer met elkaar in gesprek gaan. Die gesprekken worden als belangrijk gezien, onder meer vanwege de onenigheid over Taiwan. Volgens Xi is de situatie rond Taiwan "de grootste en gevaarlijkste kwestie in de bilaterale banden". Taiwan wordt door Peking gezien als deel van China, terwijl de VS het democratisch geregeerde eiland beschouwt als de facto onafhankelijk en steunt met wapenleveranties.

Volgens een Amerikaanse functionaris zei Xi dat hij wil uitgaan van een vreedzame hereniging met het eiland, maar dat hij een militair ingrijpen niet uitsluit. Biden reageerde daarop door te zeggen dat Washington er alles aan wil doen om de vrede in de regio te bewaren, maar hij herhaalde wel dat de VS Taiwan zal helpen om zichzelf te beschermen tegen een eventuele Chinese aanval.

Biden en Xi hadden het ook over de bron van de drug fentanyl. Het opiaat leidt tot vele overdoses met dodelijke afloop in de Verenigde Staten. Er is onder meer afgesproken dat China achter specifieke chemische bedrijven aan gaat die grondstoffen voor de drug maken, zei een Amerikaanse functionaris na afloop van de gesprekken tegen Amerikaanse media.

De leiders hervatten ook de klimaatonderhandelingen, in aanloop naar de klimaattop in Dubai eind deze maand. Klimaatgezanten van beide landen wisten al voor de ontmoeting een deal te sluiten. Daarin spreken ze opnieuw hun steun uit voor de Parijse klimaatdoelen. Concreet betekent dat onder meer dat ze zich gaan inzetten voor een verdrievoudiging van duurzame energie in 2030.

De ontmoeting vond plaats in de marge van een APEC-top, een economische conferentie van Aziatische en Pacifische landen, waaraan beide leiders ook deelnemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl