Voedselbank
NOS NieuwsAangepast

Aantal mensen met laag inkomen op laagste niveau sinds 1977

Het aantal Nederlanders met een laag inkomen is in een jaar tijd gedaald van 5 procent in 2021 naar 3,8 procent vorig jaar. De daling komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door overheidsmaatregelen van vorig jaar die de inflatie moesten drukken, waaronder de energietoeslag.

Als de overheid deze groep niet had ondersteund, zou het het aantal mensen dat een laag inkomen heeft uitkomen op 5,9 procent: dat zijn zo'n 989.000 mensen, zegt het CBS.

Het overgrote deel van de mensen met een laag inkomen kreeg in 2022 een toeslag van maximaal 1300 euro om de sterk gestegen energierekening te kunnen betalen. Ook kregen alle huishoudens eind 2022 een korting van 380 euro op hun energierekening. Daardoor werd voorkomen dat ze onder de armoedegrens van 1200 euro kwamen, die het CBS hanteert.

Het risico voor Nederlanders om in de armoede terecht te komen lag met 3,8 procent vorig jaar op het laagste niveau sinds de eerste inkomensmeting in 1977.

Als de steunmaatregelen voor lage inkomens wegvallen, zal het percentage van mensen die in armoede leven weer oplopen, zegt het CBS. Door de hoge huren, mogelijke nieuwe prijsstijgingen van energie en de nog altijd hoge prijzen in de supermarkt, kunnen mensen met een laag inkomen verder in de problemen komen.

Kinderen

Het CBS merkt verder op dat vorig jaar ook het aantal kinderen met armoederisico historisch laag was. In totaal woonden zo'n 165.000 kinderen in een gezin dat risico liep op armoede, 27.000 minder dan een jaar eerder.

Wel is er een verhoogd risico voor kinderen uit vluchtelingenlanden, constateert het CBS. Zo leeft bijna de helft van de kinderen afkomstig uit Syrië in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl