Foto ter illustratie - Thuisloze man die leeft in een tent
NOS Nieuws

Nieuwe telling dak- en thuislozen: 'Meer kinderen en vrouwen dan vaak gedacht'

Een nieuwe manier om dak- en thuislozen te tellen levert een meer divers beeld op dan tot nu gedacht. Bij de eerste keer dat de methode is gebruikt werden in een aantal Brabantse gemeenten veel kinderen en vrouwen gevonden.

"Het stereotype is een man van middelbare leeftijd die slaapt op een bankje of in een opvang", zegt Willem van Sermondt van het Kansfonds, dat de telling heeft georganiseerd. "Dat beeld blijkt te eenzijdig."

Bijna een derde van de volwassenen is vrouw. Opvallend is dat bijna een kwart minderjarig is. Daarnaast kwamen er onder de volwassenen 54 verschillende nationaliteiten voor.

"Naast de variatie in de kenmerken van personen, verschilt de leefsituatie", vervolgt Van Sermondt. "Het grootste deel van de 1500 getelde dak- en thuislozen verblijft bij vrienden, familie of kennissen. Een andere aanzienlijke groep woont op alternatieve plekken, zoals een auto of een schuur. Het deel van de mensen dat op straat of in een opvang leeft, valt relatief gezien mee."

Nikki en haar dochter Kiki sliepen maandenlang bij vrienden en familie omdat ze geen huis konden krijgen:

Nikki heeft een goede baan, toch waren zij en haar jonge dochter thuisloos

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt jaarlijks cijfers naar buiten over het aantal daklozen in Nederland. Deze groep is kleiner geworden en bestaat uit 26.600 mensen, bleek vorige week. Dit is een schatting op basis van cijfers over onder andere het aantal verstrekte uitkeringen en mensen in de daklozenopvang.

Bij de berekening van het CBS wordt enkel gekeken naar de dak- en thuislozen tussen de 18 en 65 jaar oud. De beschikbare gegevens richten zich alleen op deze groep. "Daarnaast is het een landelijk aantal en geeft het geen inzicht op gemeentelijk of regionaal niveau", zegt Van Sermondt.

Socioloog Tanja Traag van het CBS onderschrijft dat. "Maar het is een gigantische operatie om de telmethode die in Noordoost-Brabant is gebruikt in heel Nederland toe te passen. Het zou ontzettend veel werk vergen van allerlei organisaties. Het is de vraag of we dat moeten willen als er een alternatief is."

Gericht beleid

De nieuwe manier van tellen heeft als doel om de situatie van dak- en thuislozen beter aan te kunnen pakken. "Om dat voor elkaar te krijgen moeten we het probleem scherp in beeld hebben", zegt wethouder Pieter Paul Slikker van de gemeente 's-Hertogenbosch. "Deze telling geeft ons dat noodzakelijke inzicht. Het verdient navolging in alle gemeenten."

Ook demissionair staatssecretaris Van Ooijen juicht de nieuwe testmethode toe, laat een woordvoerder weten. "Ons doel is om in 2030 geen daklozen meer te hebben. Deze manier van tellen biedt meer inzicht in dak- en thuislozen waardoor we gerichter beleid kunnen voeren. Het helpt ons in het halen van het doel. Daarom zou het goed zijn om in alle gemeenten op deze manier te tellen."

De ambitie van het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht is om deze manier van tellen in heel Nederland toe te passen. Inmiddels hebben ruim vijftig andere gemeenten aangegeven dit ook te willen. Deze telronde zal aankomend voorjaar plaatsvinden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl