NOS NieuwsAangepast

Quote 500: meer miljardairs, gestegen ondergrens en politieke donaties

  • Julius Moorman

    redacteur economie

  • Julius Moorman

    redacteur economie

Het zijn economisch lastige tijden, maar vermogend Nederland lijkt daar weinig last van te hebben. In de vandaag verschenen Quote 500, de lijst van de rijkste Nederlanders, wordt record na record verbroken.

Zo is de ondergrens voor een plek op de lijst opgetrokken tot een vermogen van 125 miljoen euro. Het geschatte vermogen van alle genoteerden samen bedraagt nu 241 miljard euro, en het aantal miljardairs is gestegen tot een recordaantal van 51.

Paul van Riessen, hoofdredacteur van zakenblad Quote, weet de verbroken records te verklaren. Hij wijst erop dat de mensen op de lijst vaak ondernemers zijn die actief zijn in allerlei sectoren. "Als je begint met beleggen, is het standaardadvies ook altijd om risico's te spreiden."

Net als voorgaande jaren wordt de lijst aangevoerd door Charlene de Carvalho-Heineken, de dochter van Freddy Heineken en directeur en grootaandeelhouder van het bierconcern. Hoewel zij dit jaar iets moest inleveren, wordt haar vermogen nog steeds geschat op 12,6 miljard euro.

Er zijn trouwens niet alleen succesverhalen met de lijst verbonden. De broers Ties en Taco Carlier, bekend van de elektrische VanMoof-fietsen, zijn eruit verdwenen na het faillissement van hun bedrijf. Volgens Quote is hun vermogen in een jaar tijd gedaald van naar schatting 140 miljoen euro naar 1 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van ongeveer 99 procent.

Ook prinses Mabel heeft een tegenslag moeten incasseren. Haar vermogen is meer dan gehalveerd, nadat de waarde van haar aandelen in betaalplatform Adyen met 350 miljoen euro was gekelderd.

Maar er zijn ook ondernemers die juist enorm hebben geprofiteerd van de volatiliteit op de beurs. Rob Defares, actief in de beurshandel via IMC, zag zijn vermogen met bijna 27 procent stijgen naar 3,3 miljard euro, wat hem een zevende plaats op de lijst oplevert. Johann Kaemingk van Optiver, een concurrerend beurshandelsbedrijf, staat op de achtste plek met een geschat vermogen van 2,9 miljard euro, een toename van meer dan 38 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

En dat een ramp voor de één, positief voor een ander kan zijn, laat Pieter Heerema zien. Hij is actief in de offshore-industrie en oliewinning en zag zijn bedrijf twee jaar geleden technisch failliet gaan. De oorlog in Oekraïne heeft echter een onverwachte positieve wending gebracht. "Dat resulteerde financieel gezien in een fantastisch jaar voor hem, hoe wrang dat ook mag klinken", zegt hoofdredacteur Van Riessen.

Politieke donaties

In de Quote 500 staan normaal gesproken veel interviews met nieuwkomers op de lijst, maar dit jaar waren zij huiverig om naar voren te treden, vertelt Van Riessen. Hij wijst op een veranderende samenleving: "Er klinkt een steeds luider wordende roep om financiële rechtvaardigheid, met pleidooien voor een miljonairstaks en een maximumvermogen." Nieuwe rijken zouden zich daarom minder graag in de schijnwerpers zetten.

Op politiek vlak laten vermogende Nederlanders zich juist wel steeds meer horen. Volgens Van Riessen zijn ondernemers van nature optimistische mensen, maar hij merkt op dat er momenteel enige bezorgdheid heerst over een verschuiving naar links in het politieke spectrum. Daardoor zou het ondernemingsklimaat onder druk kunnen komen te staan.

Als voorbeeld noemt hij hogere belastingen voor vermogende mensen en de versoberde 30-procentregeling voor expats, wat het aantrekken van buitenlands talent voor bedrijven zou kunnen bemoeilijken.

Deze bezorgdheid uit zich in een flink aantal politieke donaties, voornamelijk aan de VVD, door miljardairs zoals Marcel Boekhoorn en Robert van de Wallen. "Dit zijn mensen die zich voorheen nooit met politiek bemoeiden, maar nu opeens de VVD steunen," verklaart Van Riessen. "Niet per se omdat ze de partij zo geweldig vinden, maar uit vrees voor het linkse blok."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl